Het geheugen van de vakbeweging

Publicaties

De VHV heeft vanaf haar ontstaan publicaties gestimuleerd van tal artikelen en boeken over onderwerpen die in verband staan met de vakbeweging en haar verleden. Daarnaast heeft de VHV medewerking verleend aan publicaties.

Daarnaast attendeert de VHV via Literatuursignaleringen in de VHV Nieuwsbrief op nieuwe sociaalhistorische publicaties.