Het geheugen van de vakbeweging

Publicaties en video’s van de VHV

Een vakbondshistorische schatkamer

De VHV heeft in zijn meer dan 35-jarig bestaan heel wat publicaties het licht doen zien. Boeken, boekjes, de gedrukte en de digitale VHV-Nieuwsbrief, maar ook video’s.
Een overzicht daarvan past niet op één webpagina. Deze pagina is dan ook een ‘doorverwijspagina’.

VHV-uitgaven in druk

De VHV heeft in het verleden diverse boekwerkjes ‘in eigen beheer’ uitgegeven. Die zijn – voor zolang de voorraad strekt – te bestellen via VHV-secretaris Dilia van der Heem.

Voor een overzicht : https://www.vakbondshistorie.nl/over-de-vhv/vhv-publicaties/vhv-publicaties/

‘VHV Digibooks’ in de Digitale Bibliotheek

‘VHV Digibooks’: brochures, boeken, boekjes en gebundelde webartikelen, die vaak al jaren op vakbondshistorie.nl staan, beschikbaar als downloads in pdf-formaat. Het zijn dus geen ‘echte’ ebooks, maar – met hulp van Acrobat reader – vaak wel zo makkelijk in het gebruik.

De nieuwste drie Digiboeken:

  • ‘Vakbonden in de bouw’: een bundel met vijf artikelen van Harry Peer, waarin de historische verwevenheid tussen vak, vaktrots en vakbond in de bouw levendig en deels autobiografisch wordt beschreven
  • ‘Twee miljoen leden’: een lijvig, maar leesbaar boek over heden, verleden en toekomst van de vakbeweging. Geschreven door Bert Breij, en uitgegeven in 2008, toen de VHV 25 jaar bestond. Met ook nog eens 25 interviews met evenzoveel vakbondsvoorzitters.
  • ‘Allemansvriend’ over het leven van Johan Stekelenburg. In 2005 uitgebracht en geschreven door Jeroen Terlingen. In zijn geheel te lezen en te downloaden, maar ook per afzonderlijk hoofdstuk

Een compleet overzicht van alle ‘VHV Digibooks’ is – inclusief de links naar de diverse publicaties – te downloaden als pdf 

Vakbondshistorische bibliotheek: de ‘weggeefboeken’ van de VHV

Regelmatig krijgt de VHV vakbondshistorische boeken aangeboden. De VHV wil die graag doorgeven aan VHV Vrienden die op zoek zijn naar boeken die ze nog in hun vakbondshistorische bibliotheek missen. De boeken kunnen worden aangevraagd bij VHV-secretaris Dilia van der Heem.

Een lijst van beschikbare titels: https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/vakbondshistorische-bibliotheek/

Het VHV-videokanaal

Van historische opnames tot video-interviews. Inclusief een aantal video’s, die de FNV na de fusie van 2015 aan de VHV heeft overgedragen.

Een compleet overzicht staat op het videokanaal van de VHV: https://www.youtube.com/user/VHVakbeweging/videos

Uitgelichte video’s:

‘Vakbondsgasten’ 1.       Arend van Wijngaarden: drie decennia bevlogen vakbondswerk

2.       Hans Hubregtse: activerend vakbondswerk bij Howson Algraphy

3.       Annie van Wezel: Arbeidstijden, vroeger en nu

100 jaar ILO 1.       Kees Marges, De impact van de ILO op havenwerk

2.       Wim van Veelen, “Meer en betere arbeidsinspecties nodig”

3.       Annie van Wezel – Stakingsrecht zet sociale dialoog in ILO op scherp

4.       Sascha Meijer, Het Maritiem Arbeidsverdrag

5.       Dick de Graaf, Over cacao en chocola

6.       Astrid Kaag en Willy Wagenmans, De strijd tegen kinderarbeid

7.       Tom Etty, ILO verdragen en Nederland

Macht en tegenmacht De actuele betekenis van de Tweehonderd van Mertens
100 jaar Industriële Vakbond Mensen in de Industriebond (1985)

 

VHV-Leergang 2015 College 1 – Korte geschiedenis van de vakbeweging – Piet Hazenbosch

College 2 – Vrouwelijke invloed in de vakbeweging – Leontine Bijleveld

College 3 – Ontstaan van de medezeggenschap – Harry Peer

College 4 – Sociale zekerheid – Lex Heerma van Voss

College 5 – Polderen of strijden – Sjaak van der Velden

College 6 – De toekomst van de vakbeweging – Paul de Beer