Het geheugen van de vakbeweging

Redactie Website

Samenstelling

Jacques van Gerwen
Piet Hazenbosch
Annelies Klein Bennink, eindredacteur
Kees van Kortenhof
Harry Peer
Jeroen Sprenger
Jan Verhagen

Contact

e-mail adres
redactie@vakbondshistorie.nl