Het geheugen van de vakbeweging

Symposium SBI/Formaat en VHV

Tweehonderd van Mertens, toen en nu

  • Thema: ‘tweehonderd van Mertens, toen en nu’. Macht en machtsverhoudingen in de samenleving, meer specifiek: in bedrijven en instituties en macht/invloed van leidinggevende personen uit bedrijven en instituties op economisch bestel ( en dus de samenleving). Verschuivingen door de jaren heen? Wat voor opvattingen hebben de mensen die op de Volkskrantlijst van 200 staan over bovenstaande? Macht van de kiezer? Verschuiving naar het buitenland?
  • Datum: vrijdag 6 september 13. 00 uur lunch, 14.00 uur start, 16.30 einde, aansluitend borrel + hapjes.
  • Frans Stokman

    Inleiders: prof. F.N. Stokmans, RU Groningen.( vakgebied: sociologie, politicologe ). Stokman was één van de onderzoekers (met o.a. de Amsterdamse politicoloog Rob Mokken) die in 1975 “Graven naar macht” publiceerden.  Aanleiding tot dit  onderzoek was de uitspraak van Mertens in 1969. Stokman is gevraagd voor ‘het verleden’.

  • Jeroen Smit

    Jeroen Smit ( auteur van o.a. ‘De Prooi’, Blinde trots breekt ABN Amro. Nu bezig met boek over Unilever dat in september in de winkel ligt ); is gevraagd in te gaan op ontwikkelingen in achter ons liggende jaren, de huidige situatie en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. ( ‘de 200 van Mertens in 2025’).

  • Panel: Cees Oudshoorn (VNO NCW) en Zakaria Boufangacha (FNV) en Ferd Crone(oud-FNV-medewerker en oud-PvdA-Kamerlid)
  • Jaap Jongejan is dagvoorzitter. Lodewijk de Waal opent, Jan-Willem van den Braak sluit af.