Het geheugen van de vakbeweging

… Hoe zat het ook al weer met ‘centen en procenten’…

Uitnodiging

VHV Vriendenbijeenkomst vrijdag 17 mei 2019

Hoofdarbeiders organiseren zich

Over vakbonden van Middelbaar en Hoger Personeel

CNV, Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht

Hoofdarbeiders, professionals en de ontwikkeling van hun organisaties staan op de VHV Vriendenbijeenkomst van 17 mei 2019 centraal. Wat onderscheidt en verbindt hoofd- en handarbeiders, witte en blauwe boorden? Behoren hoofdarbeiders tot de arbeidersklasse, of is er eerder sprake van een ‘tussenklasse’ tussen werkgevers en werknemers, en wat betekent dat voor hun belangenbehartiging? Hoe zat het ook weer met ‘centen of procenten’? Welke invloed heeft de structuurverandering van de economie gehad op de arbeidsmarkt en de organisatievormen van deze beroepsgroepen?

Programma

                 

12.00 uur           Inloop en lunch

13.00 uur           Welkom door Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV

13.05 uur           Opening door Lodewijk de Waal, voorzitter VHV

13.15 uur           Bob Reinalda, politicoloog Radboud Universiteit: Hoe het hoger personeel zich organiseerde

13.45 uur           Sjaak van der Velden, vakbondshistoricus verbonden aan het IISG: Uit de geschiedenis van De Unie, de spanning tussen beroeps- en bedrijfsbonden

14.15 uur           Bob van der Wal, oud duo-voorzitter van de VCP (voorheen MHP) en voorzitter van de Vereniging KLM Professionals (VKP): Reflectie op sprekers.

14.45 uur           Discussie tussen sprekers en de zaal o.l.v. Lodewijk de Waal

15.30 uur           Afscheid van Jan van Hoof, VHV bestuurslid sinds 1999 en 14 jaar penningmeester

en van Els Huizinga en Yvonne Paree, VHV donateursadministratie

De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

 Aanmelden voor deze bijeenkomst:

De Ruppertzaal is berekend op 65 personen.
Helaas moeten we bij te veel belangstelling mensen teleurstellen. Meldt u dus tijdig aan.

 

Op de VHV-website heeft Geert Wagenaer, de historicus van de MHP / VCP verschillende bijdragen verzorgd over deze ontwikkeling: