Het geheugen van de vakbeweging

Vriendenbijeenkomsten en andere VHV-activiteiten

De VHV ontplooit verschillende activiteiten over het jaar verspreid. In het voorjaar en het najaar worden er landelijke Vriendenbijeenkomsten gehouden. Eén van die bijeenkomsten wordt op een vrijdag gehouden, de andere op een zaterdag. Afwisselend wordt er bijeengekomen in De Burcht in Amsterdam, het voormalige bondskantoor van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB) en een plaats elders in het land.

Met enige regelmaat vinden er ook bijeenkomsten plaats, waarvoor één van de regionale VHV-werkgroepen het initiatief neemt.