Het geheugen van de vakbeweging

Willem van der Stokker voor de Burcht van Berlage, waar hij jaren als vakbondsbestuurder heeft gewerkt en later als directeur van het Vakbondsmuseum is terug gekeerd

Eerste directeur van het Nationaal Vakbondsmuseum

Willem van der Stokker (1939-2018)

In zijn woonplaats Hoofddorp is op 7 februari 2018 Willem van der Stokker (1939) overleden. Van der Stokker was de eerste directeur van het Nationaal Vakbondsmuseum.

Op 22 juli 1939 is Van der Stokker in Eindhoven geboren. Na de technische school is hij als elektro­technicus bij Philips aan de slag gegaan. Maar dat is slechts voor even. “In 1958 koos ik het ruime sop. Dat zat niet in de familie. Een kleine tien jaar heb ik als ‘officier ter koopvaardij, scheepswerktuigkundige’ gevaren. Uiteraard was ik lid van de vakbeweging. Van de Vereniging van Nederlandse Koopvaardij Officieren, die thans een onderdeel is van de Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ)”.
Vanaf 1968 werkt Van der Stokker weer bij ‘de NV Philips’, zoals hij het zelf noemt. Nu als werktuigkundige. Al snel wordt hij kaderlid van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond, een der voorlopers van de Industriebond NVV. In de Bedrijfsledengroep en in de Ondernemingsraad weet hij zich zodanig te onderscheiden, dat hij in 1973 in aanmerking komt voor een functie binnen de Industriebond NVV. Dat leidt ertoe dat hij in juli 1974 het voormalige ANDB-kantoor in Amsterdam, waar het districtskantoor van de Industriebond NVV is gevestigd, als districtsbestuurder betreedt. In 1979 wordt hij districtshoofd. Op 1 mei 1986 verlaat hij het kantoor aan de Henri Polaklaan voor de functie van hoofd Dienst Scholing en Begeleiding op het hoofdkantoor van de Industriebond FNV.

Op 1 januari 1991 wordt hij directeur van het Nationaal Vakbondsmuseum, dat op 1 mei van dat jaar zijn poorten opent in het gebouw dat hij als bestuurder van de Industriebond zo goed heeft leren kennen, het bondskantoor van de ANDB, nu minstens zo goed bekend als de Burcht van Berlage.

Download het interview met Willem van der Stokker in de VHV Nieuwsbrief van oktober 1990 (in pdf)