Het geheugen van de vakbeweging

2017

Wat gebeurde er in …

1892,
125 jaar geleden

6 januari – Ferdinand Bernardus Gerhardus Wilhelmus Spit geboren

4 maart – Willem Gerardus Versluis, geschiedschrijver katholieke arbeidersbeweging geboren

De Internationale gecomponeerd door Pierre De Geyter, wordt door de Tweede Internationale tot officieel strijdlied van de socialistische beweging uitgeroepen.

26 december – Oprichting Algemene Nederlandse Timmerlieden Bond

1917,
100 jaar geleden

1 januari – Werkloosheidsbesluit 1917

Pacificatie van 1917:

o   Einde van schoolstrijd

o   Algemeen kiesrecht voor mannen, in 1919 gevolgd door vrouwenkiesrecht

Februari / oktober – Begin Russische revolutie

17 mei – Oprichting St. Joseph, katholieke bouwarbeidersbond, voorloper van FNV Bouw

18 november – Hendrik Spiekman overleden

1942,

75 jaar geleden

13 april – Henk Sneevliet en Ab Menist gefusilleerd

1 mei – Oprichting Nationaal Arbeids Front, opheffing NVV

14 december – Edo Fimmen overleden

1957,

60 jaar geleden

1 januari – Invoering van de AOW

 

 

1967,

50 jaar geleden


14 maart – Ko Suurhoff overleden

4 juli – Hendrik Woudenberg overleden

20 augustus – Hein van Dugteren overleden