Het geheugen van de vakbeweging

Vrouwelijke leden van het Verbondsbestuur van KAB/NKV 1945 – 1981

VKAJ_vergadering
Diocesane raadsvergadering VKAJ circa 1960

M. Voorbraak, DB lid namens de Jeugdraad 1946 – 1947

M. J. Reintjes, DB lid namens de Vrouwenraad 1946 – 1948, diocesaan leidster KAV Den Bosch

J. Wouterlood, namens de apothekers assistenten, 1958 – 1959

H. W. J. Buijs, namens de Kappersbond, 1978 – 1979

H. van Wijngaarden, namens de Kappersbond, 1979 – 1980

R. van Stokhoven, namens de Kappersbond, 1980

P. van der Kar, namens de Kappersbond, 1980 – 1981

M. (Mia) Th. Kapitein, adviserend lid namens de VNKV, 1980 – 1981

M. M. Kreutzer, adviserend lid namens de KWJ, 1980 – 1981

 

Bron: Katholieke arbeidersbeweging, studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945, onder redactie van Jan Roes, Baarn 1985