Het geheugen van de vakbeweging

  • 10/04/2018

Vader en zoon Nieuwenhuyzen – Oprichters van “’t Nut”

In de tweede helft van de negentiende eeuw worden genootschappen opgericht die de ideeën van de Verlichting uitdragen. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, opgericht in 1785, onderscheidt zich door zich te richten op de ‘gewone man’, zodat die zich beter staande zou kunnen houden in de samenleving. Het Nut is daarmee één van de eerste organisaties met een breed maatschappelijk-emancipatorische doelstelling. Dik Nas beschrijft de ontstaansgeschiedenis aan de hand van de levensloop van vader Jan en zoon Martinus Nieuwenhuyzen die daarbij een grote rol hebben gespeeld.

Lees meer
Uitsnede uit het pamflet Staakt-staakt-staakt
  • 04/01/2016

2016

2016 Wat gebeurde er... Vijfenzeventig jaar geleden - op 25 februari 1941 - brak in Amsterdam de Februaristaking uit. Die...

Lees meer
  • 10/06/2015

De IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw De afgelopen maanden beleefden we elke week weer een hoogtepunt met een uitzending van De IJzeren Eeuw....

Lees meer
Affiche van de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger
  • 10/01/2014

De Franse revolutie

De Franse revolutie ... en de opkomst van de vakbeweging Met de Franse revolutie (1789) zijn tal van oude structuren...

Lees meer
Affiche bij tentoonstelling in Volksbuurtmuseum
  • 13/07/2013

Oproer, kracht van het Volk

Oproer, kracht van het Volk Tentoonstelling in het Volksbuurtmuseum te Utrecht ‘Oproeren zijn de temperatuur van de samenleving,’ aldus de...

Lees meer