Het geheugen van de vakbeweging

Rode vlag op stadhuis Rotterdam, 1 mei 1975
Rode vlag op stadhuis Rotterdam, 1 mei 1975, foto Het Vrije Volk

Lodewijk de Waal

Wordt dat nog wat, die 1e mei ?

Het is altijd de vraag, wat te doen op 1 mei.  Kijken we vooruit, of herdenken we een roemrucht verleden. Of roepen we – geheel in de traditie van de vakbond en de sociaaldemocratie- op tot strijdvaardigheid? Maar het is altijd een beetje sukkelen geweest, de afgelopen jaren, met die 1e mei…

Lodewijk de Waal, voorzitter VHV
Lodewijk de Waal, voorzitter VHV

Ik werd politiek actief in de jaren zestig. Eerst in politieke actie om sowieso 1 mei in de aandacht te brengen. Door de vervelende samenloop met Koninginnedag probeerden we dat met de leus “van Oranje naar Rood”. En we gooiden een kleurstof in de fontein op het Hofplein in Rotterdam, zodat die rood water spoot. Later als vakbondsbestuurder hebben we jarenlang gepoogd in cao onderhandelingen 1 mei tot erkende feestdag  (en vrije dag!) te maken. Vergeefs, zelfs het aantal rode steden dat haar ambtenaren op 1 mei vrij geeft, is geslonken tot een minimum… En we zijn nog altijd één van de weinige landen in de wijde omgeving waar 1 mei niet nationaal gevierd wordt. Het wordt wel geprobeerd er iets van te maken. De FNV doet dat de laatst jaren  in Amsterdam met een  manifestatie,  en ik ga er trouw heen. Of ik houd een toespraak in een verzorgingshuis van min of meer linkse signatuur.

Bizar

En dit jaar is het helemaal bizar. Zelfs de verzorgingshuizen doen niet meer aan 1 mei, en manifestaties van meer dan 30 mensen zijn verboden. En die moeten dan ook nog anderhalve meter uit elkaar staan. Probeer daar maar eens iets moois van te maken. En wie dat voorspeld had was gek verklaard, een half jaar geleden. Maar aan alles komt een eind, ook aan de lock down.

Als volgend jaar 1 mei de vakbeweging weer kan manifesteren op 1 mei, kunnen we misschien toch iets meenemen uit deze bizarre periode. Nog nooit werden arbeiders (schoonmakers, verpleegkundigen, onderwijzers, vuilnismannen enzovoort, enzovoort) zo geprezen en tot essentieel opgewaardeerd. Laten we dat vasthouden en proberen dat op allerlei manieren te verzilveren. En misschien kunnen we dat letterlijk doen, door de “helden van 2020” ook een beetje fatsoenlijker te gaan betalen.

Zou een mooi thema zijn voor de 1e mei!

Lodewijk de Waal
1 mei 2020