Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg – Verantwoording

Vele tientallen Limburgse vakbondsmensen hebben Mat Janssen tussen 2008 en 2010 een blik gegund achter hun eigen ‘scherm’. In Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg is voor een brede invalshoek gekozen. Het resultaat is heel divers. Er zijn zelfs enkele ‘uitstapjes’ naar de Belgische buren. Buren van wie op het punt van syndicale strijdbaarheid het nodige te leren valt.

Lees meer
  • 20/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg – Voorwoord

In 2008 – het jaar waarin de Vakbondshistorische Vereniging (VHV) haar zilveren bestaan vierde – nam het bestuur van deze vereniging het initiatief de regionale vakbondsgeschiedenis te gaan vastleggen. Gekozen werd voor het portretteren van mensen die in belangrijke mate mee vorm en inhoud gaven of nog geven aan de vakbeweging in de regio. Rotterdam en Limburg beten de spits af. In 2010 verscheen deel 2 van ‘Het gezicht van de vakbeweging in Zuid Limburg’.

Lees meer
  • 15/08/2018

Amsterdam – een werelddorp beschouwd vanuit vakbondshistorisch perspectief

Het laatste kwart van de vorige eeuw verandert het sociaaleconomisch landschap van Amsterdam volkomen. De rustige en overzichtelijke werkgelegenheid wordt door elkaar geschud en raakt zijn traditionele pijlers – de maakindustrie – kwijt. Het duurt tientallen jaren voordat de nieuwe contouren van Amsterdam met een volwassen Schiphol, een bijna exploderende toeristensector en nieuwe grote initiatieven in Noord duidelijk worden. Bondseconoom Piet Vos maakt zich in die jaren zeventig al zorgen of de vakbeweging met het tij mee weet te bewegen. Bert Breij* beschrijft in deze bijdrage wat Amsterdam het laatste kwart van de vorige eeuw is overkomen en is er niet gerust op.

Lees meer
  • 15/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging – Verantwoording

Het idee voor de serie Het gezicht van de vakbeweging is min of meer ontleend aan de uitgave van het IISG: ‘Biografisch Woordenboek van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland’. Het grote verschil is dat de portretten eerder journalistiek zijn. Een ander verschil is het regionale organisatieniveau waarop de geportretteerden in of voor de vakbeweging actief waren.

Lees meer
  • 15/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging – Amsterdam

“De VHV ziet het als haar continue opdracht de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging te bevorderen en wel op een zodanige manier dat steeds het verband wordt gelegd tussen verleden, heden en toekomst. In die zin past ook Het gezicht van de vakbeweging Amsterdam heel goed in de VHV-activiteiten”. Aldus Lodewijk de Waal bij de presentatie op 13 april 2018.

Lees meer