Het geheugen van de vakbeweging

  • 12/11/2018

Innovatief maar met oog voor de mens

Janneke Plantenga, hoogleraar Economie van de Welvaart schildert op de VHV-jubileumbijeenkomst ‘Greep op de toekomst’ het ontstaan van nieuwe vormen van arbeidsrelaties. Zij houdt de vakbeweging voor innovatief te zijn en niet defensief te reageren op de ontstane nieuwe werkelijkheid. Kees van Kortenhof doet verslag.

Lees meer
  • 15/10/2018

Bezoek aan geboorteplaats Karl Marx

Met de oprichting van de Eerste Internationale Arbeiders Associatie in Londen in 1864 sloot Karl Marx zich door het schrijven van de statuten en het program zowel politiek en ideologisch als organisatorisch uitdrukkelijk aan bij de georganiseerde arbeidersbeweging. De betekenis van Karl Marx gaat veel verder dan alleen de arbeiders- en vakbeweging. Harry Peer toont dat wandelend door Trier, waar Marx 200 jaar geleden is geboren, aan.

Lees meer
  • 12/10/2018

De greep van de vakbeweging op de toekomst

In oktober 1983 is de VHV opgericht. De Vriendenbijeenkomst van 3 november 2018 is een mooie gelegenheid bij die gebeurtenis stil te staan, maar bovenal om te kijken naar de greep van de vakbeweging op de toekomst.

Lees meer
  • 01/09/2018

Luthers zijn is spiritualiteit

Luthers zijn is ook spiritualiteit, zei Ruppert ooit eens in een interview. Via Maarten Ruppert is er terdege invloed geweest van Maarten Luther op het CNV. Gijs Wildeman vindt dat spiritualiteit iets is wat ook vandaag de gehele vakbeweging goed kan gebruiken.

Lees meer
  • 20/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging in Zuid-Limburg – Inleiding

De vakbeweging is het product van langdurige en veelbewogen strijd om erkenning van de rechten van arbeiders. In de kern draait het steeds om het behartigen van hun belangen. Leden, kaderleden en de bestuurders zijn daarin passanten, die de beweging telkens aanpassen aan nieuwe tijdsomstandigheden. Schrijven oud-FNV-districtsbestuurders Mat Janssen en Piet Göbbels ter inleiding op de VHV-publicatie Het gezicht van de vakbeweging in Zuid-Limburg.

Lees meer