Het geheugen van de vakbeweging

Verloren Ambtenarenstaking van 1983 luidt nieuw tijdperk in

In 2008 is het 25 jaar geleden dat de Vakbondhistorische Vereniging, de VHV, werd opgericht. Dat feit zal niet onopgemerkt voorbij gaan. In de Nieuwsbrief besteden we aandacht aan de grote sociaal-economische gebeurtenissen in dat jaar. Om te beginnen met de grote acties van de ambtenaren. Zij voeren op grote schaal actie tegen de kabinetsplannen om 3,5 procent te bezuinigen op de inkomens van ambtenaren en uitkeringsgerechtigden.

Voor het eerst gebruiken de ambtenarenbonden in 1983 het stakingswapen en verwierven daarmee het stakingsrecht in de praktijk. Dat leidt tot een ontregeling van de Nederlandse samenleving. Het vuil hoopt zich op straat op. Er is geen post of openbaar vervoer. Via een uitgekookte actiestrategie slagen de bonden erin met hun beperkte financiële mogelijkheden het land weken te ontwrichten. Na talloze Korte Gedingen en rechtszaken zijn de bonden genoodzaakt de acties af te blazen. De staking is verloren. Uiteindelijk leveren de ambtenaren en uitkeringsgerechtigden 3 procent loon in. Maar de acties van de ambtenaren leggen wel de basis voor nieuwe arbeidsverhoudingen bij de overheid. Oud FNV-voorzitter Hans Pont smaakt het persoonlijke genoegen om daar zelf vorm aan te geven. In 1989 stapt hij na 3 jaar voorzitterschap van de FNV over naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken waar hij als directeur-generaal management en personeelsbeleid de hoogste baas van alle ambtenaren wordt. Die overstap wekt binnen de FNV veel wrevel op. “Omdat men niet wist dat ik de opdracht kreeg de arbeidsverhoudingen bij de overheid te moderniseren. En dat was iets wat men bij de FNV dolgraag wilde.”