Het geheugen van de vakbeweging

  • 31/10/2017

Schimmig conflict met mysterieus Kollektief bij het spoor

Op 7 juli 2017 is er een stevig incident op Amsterdam Centraal. Er zou aan noodremmen zijn getrokken, mensen zouden op het spoor hebben gelopen. Pas op 14 november 2017 dient de zaak bij de Kantonrechter. Zolang de zaak ‘onder de rechter’ is wordt er door betrokkenen niets gezegd.

Lees meer
  • 13/06/2017

“Ik ben blijven doorwerken tot het niet meer ging”

Wat is er toch met me aan de hand, denkt schilder Nico Bravenboer na zijn dertigste steeds vaker. ’s Avonds na het werk altijd uitgeput, hoofdpijn, beroerd als een hond. Dan leest hij over OPS in het blad van zijn vakbond.

Lees meer
  • 13/06/2017

Koppel betere arbeidsomstandigheden aan meer zeggenschap van werknemers

Het congres van 1979 had als motto: ‘Samen sterk voor beter werk’. Dat congres kan, schrijft Wim Eshuis, als het startpunt van het moderne arbeidsomstandighedenbeleid in de bouw worden gezien.

Lees meer
  • 19/07/2016

Een noodkreet van steenhouwers begin 20-ste eeuw

Een noodkreet van steenhouwers begin 20-ste eeuw Een beschouwing bij opheffing Stichting Arbouw Op zaterdag 28 mei 2016 las ik...

Lees meer
Ome Jan' van Zutphen
  • 24/12/2012

Jan van Zutphen

Jan van Zutphen Grondlegger Koperen Stelen Fonds en sanatorium Zonnestraal Aan de rand van het Loosdrechse Bos in Hilversum staat...

Lees meer