Het geheugen van de vakbeweging

Vakbondstijdschriften online beschikbaar
in Delpher

Kantoor Recht voor Allen. Damrak, Amsterdam, 1875-1879

Veel van de tijdschriften van de arbeidersbeweging en de vakbeweging zijn al vele jaren lang te lezen op het Internationaal Instituut voor Soiale Geschiedenis. Sinds kort is een groot aantal titels volledig gepubliceerd op Delpher, de digitale krantensite van de KB. De jaargangen en artikelen zijn dus ook thuis te lezen en te doorzoeken.

In de nu gedigitaliseerde tijdschriften gaat het vooral om negentiende- en begin twintigste eeuwse socialistische kranten (o.a. Recht voor Allen) en vakbondsbladen, o.a. van de NVV, CNV, NAS en de ANDB.  De digitalisering van veel 20e eeuwse vakbondsbladen en socialistische tijdschriften is of komt de komende jaren in uitvoering. Voor gebruikers van dit materiaal is dit een enorme sprong voorwaarts!

Omslag De Vakbeweging, 23 november 1939. één van de vakbondstijdschriften die is opgenomen in Delpher

Op dit moment zijn de volgende tijdschriften via het IISG in Delpher opgenomen:

 • Recht voor Allen (Amsterdam, 1897-1900)
 • Morgenrood, Zondagsblad van Recht voor Allen (Amsterdam, 1888-1900)
 • De Baanbreker. Volksblad voor de provincie Utrecht (Utrecht, 1893-1895)
 • Fries Volksblad (Leeuwarden, 1876-1899)
 • De Nieuwe Tijd. Onafhankelijk sociaal-democratisch weekblad  (Amsterdam, 1893-1894)
 • De Volkstribuun. Orgaan der Volkspartij voor de zuidelijke provinciën (Maastricht, 1890-1895)
 • De Wachter. Socialistisch weekblad voor Groningen en noordelijk Drenthe (Groningen, 1893-1894)
 • De Werkman. Orgaan voor arbeidersvereenigingen (Amsterdam, 1868-1876)
 • Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond (Amsterdam, 1894-1958)
 • De Arbeider. Socialistisch weekblad voor de provincie Groningen (Sappemeer, Groningen, 1892-1940)
 • De Syndicalist. Weekblad voor het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond (Amsterdam, 1923-1940)
 • De vakbeweging. Orgaan van het NVV (Amsterdam, 1921-1940, 1945-1960)
 • De Gids. Orgaan van het CNV (Utrecht, 1909-1941, 1945-1960)
 • De Arbeid. Orgaan van het NAS, Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland (Amsterdam, 1905-1940)
 • De Toekomst. Socialistisch weekblad voor Zeeland en Westelijk Brabant (Middelburg, 1893-1923)
 • De Sneeker Courant (Sneek, 1890-1892)

Persbericht IISG juni 2017