Het geheugen van de vakbeweging

Vakbondshistorische bibliotheek

Regelmatig krijgt de VHV vakbondshistorische boeken aangeboden. De VHV wil die graag doorgeven aan VHV Vrienden die naarstig op zoek zijn naar boeken die ze nog in hun vakbondshistorische bibliotheek missen. Hieronder de volledige lijst. De boeken kunnen worden aangevraagd bij VHV-secretaris Dilia van der Heem.

Aangeboden boeken en brochures

 • Ad van der Blom – Kunst die partij koos (1980)
 • Maarten van Bottenburg – Aan den Arbeid!’  In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid 1945-1995. Amsterdam, Bert Bakker, 1995
 • Bert Breij – Een kwestie van principe (1993)
 • Bert Breij – Twee miljoen leden (2008)
 • Corrie van Eijl – Maandag tolereren we niets meer…..Vrouwen, arbeid en vakbeweging 1945-1990. Amsterdam, IISG en FNV, 1997
 • George Evers, Harry Peer en Geerten Schrama – Symbool van vertrouwen. Uit de geschiedenis van de ABVA. Nijmegen, SUN, 1983. {Kaft iets beschadigd.)
 • Ger Harmsen e.a. – Mensen werk (1980)
 • Ermest Hueting a.a. – Naar groter eenheid (1983)
 • Harry Homma en Bart Hoekstra – Doorbraak aan de Maas (1979)
 • Herve Jamin – 125 jaar Thuiszorg – ( 2000)
 • De Jong Edz. – Beeld van de vakbeweging – 1976)
 • Laan Sr. – 1918- ’55. Jaren van principiële strijd. Geschiedenis van de Centrale Bond van werknemers in het Transportbedrijf. Rotterdam, Uitgave van de Centrale Bond, 1956.
 • Harry Peer – Kunstbroeders of meubelslaven – (2002)
 • Jan Roes – Katholieke Arbeidersbeweging 1 en 2 – ( 1993)
 • Piet de Rooy e.a. – De rode droom (1995)
 • Arie van Rossen – Machtige jaren. Herinneringen van een modern vakbondsbestuurder uit de ambtenarenwereld. Leiden, Uitgeverij Voor de Gelegenheid, 1988.
 • Martin Schouten – De socialen zijn in aantogt – (1976)
 • Jeroen Sprenger e.a. – Een schedel met een gaatje – (1978)
 • Ad Teulings/Frans Leijnse – F 75 ja, f 25 nee ( 1970)
 • Koos van Weringh – Albert Hahn (1974)
 • Het boek van de Arbeid ( 1957)
 • De FNV gaat niet opzij ( 1977)
 • Over de Stichting van de Arbeid gesproken”, 1945-1995. Den Haag, Uitgave Stichting van de Arbeid, 1995

Brochures:

 • Ieke van den Burg – Alles draait om zeggenschap. Columns 2009-2014. Amsterdam, uitgeverij Zeggenschap, september 2014
 • Van onderen – Confectie (1974)
 • Wederopbouw – Mr M.W.F. Treub (1918)