Het geheugen van de vakbeweging

  • 09/11/2018

Troelstra’s oproep tot revolutie in 1918

Harry Peer beschrijft kort de sfeer die ontstond na beëindiging van WO I en de oproep van Troelstra tot revolutie in 1918. Matrozen in Duitsland kwamen in opstand en gaven hiermee de aanzet tot het einde van het keizerrijk. In Nederland leidden acties van de Matrozenbond voor paniek bij de Marine in Den Helder.

Lees meer
  • 25/10/2018

Vakbeweging en Milieu: haat-liefde verhouding?

Redacteur Jan Verhagen geeft een historisch overzicht van de relatie van de vakbeweging ten opzichte van het milieu. Hij gaat hierbij terug tot voor de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer
  • 16/09/2018

Johan Terpstra – schuchter, flegmatiek, snelle denker

Een advertentie in De Volkskrant van vrijdag 5 september geeft aan dat ´na een ziekbed´ Johan Terpstra is overleden. De datum van overlijden blijft onvermeld. Typisch Johan Terpstra, de schuchtere bestuurder van de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP). Wouter van der Schaaf haalt herinneringen aan hem op.

Lees meer
  • 03/09/2018

Raadsels rondom oprichting bouwbond-afdelingen in Dordtse regio

De Eerste Wereldoorlog stond uitbreiding van de vakbeweging in de bouwsector niet in de weg. Zeker niet in de Dordtse regio. De invoering van werkloosheidsregelingen heeft de oprichting van afdelingen bevorderd. Maar er speelde meer, legt Gijs Rijsdijk uit na bestudering van notulen en jaarverslagen uit 1918.

Lees meer
  • 26/07/2018

Spannende tijden voor Amerikaanse overheidsbonden

Het zijn extreem spannende maanden voor de twee grote Amerikaanse onderwijsbonden, de American Federation of Teachers (AFT) en de National Education Association (NEA). Hun toekomst hangt af van het eindoordeel het Hooggerechtshof. De uitspraak kan hun politieke én financiële slagkracht gaan bepalen. Wouter van der Schaaf legt uit wat er gaande is.

Lees meer