Het geheugen van de vakbeweging

Uitnodiging
Themabijeenkomst De Twentse vakbeweging en haar rol in de regio
Wat leren we van het verleden en hoe staat de vakbeweging er nu voor?”

12 oktober 2017
Oyfo Techniekmuseum, Industriestraat 9, 7553 CK Hengelo (O)

 

De Twentse vakbeweging – toen en nu

Boekomslag Dik Nas, Het Twentse Model (1998)
Boekomslag Dik Nas, Het Twentse Model

De vakbeweging is van grote invloed geweest op de economie en de samenleving van nu. Onze huidige welvaart en welzijn zijn ondenkbaar zonder vakbonden: die overlegden en voerden debat en strijd, tussen werknemers, werkgevers en overheid.

Ook in de toekomst kunnen we niet zonder belangenbehartiging, voor sociale zekerheid en rechtvaardigheid bij alles wat raakt aan werk en inkomen. Wanneer kiezen we het polderoverleg? Moeten we vaker op conflict aansturen? Wat leert de geschiedenis ons?

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Twente vertelt Dik Nas, schrijver van het boek Het  Twentse Model. Honderdvijfentwintig jaar vakbeweging in Enschede (1998). Daarna gaan drie prominente vakbondsmensen in op de vraag hoe de vakbeweging het beste kan omgaan met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

  • Henk van der Kolk, voormalig voorzitter FNV Bondgenoten
  • Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren
  • Hans Hupkes, FNV-bestuurder arbeidsmarktregio’s Twente en Achterhoek
  • Leiding discussie: Gerrit Stemerding, VHV-werkgroep Twente

Deelname gratis, op aanmelding, bij fam-boer@home.nl.

Organisatie:
Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV), www.vakbondshistorie.nl
en Oyfo Techniekmuseum www.oyfo.nl/techniekmuseum

Oyfo is de samensmelting van Techniekmuseum HEIM, CREA en Muziekschool Hengelo: één hart voor kunst en techniek