Het geheugen van de vakbeweging

  • 22/10/2018

Annie van Wezel’s wereldwijde vakbondslobby

Al op de lagere school in Drunen was Annie van Wezel geboeid door het katern in de schoolatlas over ‘de volkeren van deze wereld’. Wat zouden mensen met een heel andere achtergrond denken en willen? Van Wezel wilde de wereld in en dat is haar gelukt als internationaal adviseur van de FNV. In juli 2018 nam ze afscheid.

Lees meer
  • 22/10/2018

“Graven wij waar we staan, want waar wij staan is ons Klondyke”

Leida van Groenestein was van 1955-1959 diocesaan leidster van de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ) in het bisdom Haarlem. Daar hield zij zich bezig met de emancipatie en de arbeidsomstandigheden van jonge werkende vrouwen, in een periode waarin er veel moest worden gedaan voor hun zelfbewustzijn. En waarin de wereld om hen heen, nog moest beseffen dat ze er waren. Els Brouns en Tineke van der Kraan spraken met haar.

Lees meer
  • 06/09/2018

Prinsjesdag 1918

Harry Peer beschrijft kort de politieke situatie rond Prinsjesdag 1918. Aan de orde komen onder meer de Troonrede, uitgesproken door koningin Wilhelmina, het Vrouwenkiesrecht en de verkiezing voor de Tweede Kamer.

Lees meer
  • 04/05/2017

De nazi-leerling

Nazi-leering vertelt het verhaal van Dick Woudenberg, zoon van Henk Jan Woudenberg, de NVV-commissaris tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoon Dick groeide op in een nazi-milieu. Dit boek toont de gevolgen van een radicale opvoeding. De jonge Dick ontwikkelde zich tot een overtuigde nazi die bereid was te doden en gedood te worden.

Lees meer
Anton Westerlaken (1955-2017)
  • 03/04/2017

Anton Westerlaken (CNV) overleden

Gedreven, bevlogen, ongeduldig, betrokken, een ‘evangelist in de polder’. Woorden die oud-CNV-voorzitter Anton Westerlaken kenmerken. Op 31 maart 2017 is hij op 62-jarige leeftijd overleden,

Lees meer