Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/06/2017

‘Het Verdrag van Maastricht vertrouwden we voor geen cent’

Sociale zekerheid loopt als een rode draad door al het vakbondswerk dat Willem Leegwater de afgelopen tientallen jaren op zich heeft genomen. Dat begint in 1965. Vier weken later is hij secretaris van de afdeling. Tot 2013 blijft hij lid van het afdelingsbestuur.

Lees meer
  • 17/05/2017

Herinneringen aan Jaap van der Linden

De eerste contacten van Henk Muller zijn van eind vijftiger jaren. Jaap reisde als bezoldigd secretaris van “Jonge Strijd” het land door om nieuwe groepen op te richten. Zo ook die avond in Hattem. Het is het begin van een langdurige collegialiteit en kameraadschap, van Jonge Strijd tot de BAR sociale zekerheid.

Lees meer
  • 13/05/2017

Jaap van der Linden overleden

Zaterdag 13 mei 2017 is Jaap van der Linden op 81-jarige leeftijd overleden. Jaap is een vakbondsbestuurder met een kleurrijke staat van dienst. Begonnen binnen Jonge Strijd, is hij later op verschillende fronten actief binnen de Bouw- en Houtbond FNV. Na zijn actieve loopbaan is hij enkele jaren voorzitter van de VHV.

Lees meer
Geen stuiver van de lommerd,
  • 25/04/2017

Jaap van der Linden ten voeten uit

De lijn van de sociale zekerheid en die van zijn vakbondsloopbaan wordt door Peter van der Aa in de biografie van Jaap van der Linden – Geen stuiver van de Lommerd – vervlochten met die van familie-man. Dat maakt van de biografie een ontroerend geheel.

Lees meer
  • 04/04/2017

De Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond in het jaar 1920

November 1919 besloten de leden van de Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond (ANTB) en de Centralen Bond van Bouwvakarbeiders (CBT) met ingang van 1 januari 1920 samen de weg te vervolgen als Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond (ANB). Een overzicht van de roerige tijden die volgden.

Lees meer