Het geheugen van de vakbeweging

Informatiebord bij bushalte Eindhoven Airport. © Rob Burg


Vakbondshistoricus Sjaak van der Velden:

“Tijd is rijp voor een stakingsgolf”

“Vaak word ik door de media gebeld als er ergens een staking is. De beller vraagt meestal ´heeft staken nog zin´ of ´is staken nog wel van deze tijd?´ 2018 is nog maar net begonnen en de telefoon stond al weer roodgloeiend. Maar de vraag luidt nu anders. Niet of staken nog wel van deze tijd is, maar of dit jaar anders is dan andere. Kunnen we in het nieuwe jaar een stakingsgolf verwachten?

“Vorige week lieten de buschauffeurs zien dat ze nog steeds bereid zijn te staken. Net als de leerkrachten vorig jaar of de bezorgers van Deliveroo op nieuwjaarsdag. De staking die voor vandaag gepland stond bij de KLM is niet doorgegaan omdat er net op tijd een overeenkomst kwam. En zo willen de meeste werknemers het natuurlijk. Die hebben liever dat er een overeenkomst komt zonder dat ze moeten staken. Maar, als het moet dan gaat de beuk erin.

Sjaak van der Velden, kenner stakingsgeschiedenis in Nederland

“Of er een stakingsgolf aankomt weet ik niet, ik ben geen Jomanda. Maar de tijd is er rijp voor. De crisis is voorbij, economen roepen dat de lonen omhoog moeten en veel vakbondsleden zijn het polderen zat. Dus, als de werkgevers de lonen niet verhogen en niet stoppen met de eindeloze flexibilisering van de arbeid, dan zou het zomaar kunnen dat 2018 inderdaad het jaar van de eerste stakingsgolf sinds jaren wordt.

“Eigenlijk wil niemand niet, dus: Kom op werkgevers van Nederland, zorg dat er dit jaar geen stakingen nodig zijn en verhoog die lonen nou eens. Dan wordt 2018 geen stakingsjaar en is iedereen blij.”

De gesproken column van Sjaak van der Velden is nog te beluisteren…