Het geheugen van de vakbeweging

  • 24/05/2017

Kentering wilde verheffing door films

In 1891 vaardigde paus Leo XIII zijn encycliek Rerum Novarum uit. Voor katholiek Nederland was dat veertig jaren later in 1931 reden het jubileum te vieren met de productie van film Kentering, die met flinke financiële steun van het Rooms-Katholieke Werkliedenverbond (RKWV) tot stand kwam. Zouden de katholieke arbeiders dit avant-gardeproduct wel begrijpen?

Lees meer
  • 17/05/2017

Herinneringen aan Jaap van der Linden

De eerste contacten van Henk Muller zijn van eind vijftiger jaren. Jaap reisde als bezoldigd secretaris van “Jonge Strijd” het land door om nieuwe groepen op te richten. Zo ook die avond in Hattem. Het is het begin van een langdurige collegialiteit en kameraadschap, van Jonge Strijd tot de BAR sociale zekerheid.

Lees meer
Arbeiders'Coöperatie Voorwaarts aan de Slaak in Rotterdam
  • 11/04/2017

Verrassende Berlage’s in Rotterdam

Zo nu en dan geeft Sjaak van der Velden lezingen over de geschiedenis van de vakbeweging in die prachtige Burcht aan de Henri Polaklaan. Onlangs was het weer zover. Deze keer werd de lezing voorafgegaan door een rondleiding Toen ging er bij hem een lampje branden. Had Berlage niet een soortgelijk gebouw ontworpen voor de Rotterdamse arbeidersbeweging? Een foto van dat gebouw aan de Slaak dat in de vlammen van 1940 was ten ondergegaan had hij toch onlangs ergens gezien?

Lees meer
  • 28/03/2017

Samenwerking FNV en IISG getekend

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de FNV hebben vrijdag 17 maart een convenant getekend over beheer en digitalisering van het FNV-archief. Het convenant moet ervoor zorgen dat hhet papieren archief geheel toegankelijk wordt. De belangrijkste archiefstukken worden bovendien gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de website van het IISG.

Lees meer
  • 28/03/2017

Hou Domela Nieuwenhuis in Heerenveen!

Het Museum Heerenveen wordt met sluiting bedreigd. Dat betekent dan ook sluiting van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Het gevolg hiervan zal zijn dat de collectie van het Domela Nieuwenhuis Museum uit Friesland gaat verdwijnen. VHV steunt het protest tegen de sluiting.

Lees meer