Het geheugen van de vakbeweging

  • 19/09/2017

Prinsjesdag 1917

Prinsjesdag 1917 was een opmerkelijke dag. Koningin Wilhelmina ontbrak bij de opening van het parlementaire jaar…

Lees meer
Jeroen van Linge, schrijver van het Matglasbedrog
  • 19/09/2017

Het Matglas-bedrog

‘Het Matglasbedrog’ is een roman van Jeroen van Linge, FNV-kaderlid bij glasvezelfabriek NEG in Hoogezand. ‘We hebben de afgelopen drie jaar zoveel meegemaakt, dat we weleens tegen elkaar zeiden: “Je kunt er een boek over schrijven. Dat heb ik dus maar gedaan.”.

Lees meer
  • 05/09/2017

Duik in de geschiedenis van de vakbeweging in de IJmond

Lokaal FNV IJmond start op 19 september een serie ‘ontmoetingen met de geschiedenis van vakbeweging en sociale strijd in de IJmond’. Op zes achtereenvolgende bijeenkomsten worden de perioden belicht waarin arbeiders vorm en inhoud gaven aan de onderlinge solidariteit en de strijd voor bestaanszekerheid en tegen de knechting en uitbuiting.

Lees meer
  • 04/08/2017

Gijsbert van der Houven (1883-1963)

Gijsbert van der Houven, hoofdbestuurder van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB), redacteur van De Metaalbewerker en de eerste geschiedschrijver van de bond. Hans van den Hurk analyseert zijn historisch werk.

Lees meer
  • 05/07/2017

Vakbondstijdschriften online beschikbaar in Delpher

Veel bladen van vakbeweging en arbeidersbeweging zijn nu volledig gepubliceerd op Delpher, de digitale krantensite van de Koninklijke Bibliotheek.

Lees meer