Het geheugen van de vakbeweging

  • 28/02/2018

Wim van Halm, een pure idealist

Wim van Halm (1905-1978) was een legendarische persoonlijkheid in de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), de jongerenorganisatie van SDAP en NVV. Na zijn afscheid van de AJC werkte hij 23 jaar als stafmedewerker op de afdeling scholing en vorming van het NVV. Zoon Peter van Halm stelde ruim 7 jaar na zijn overlijden een levensschets van hem samen. De opvolger van Van Halm heeft daarop een persoonlijke reactie geschreven, die een inkijkje biedt in de interne verhoudingen binnen het naoorlogse NVV.

Lees meer
  • 21/01/2018

Vakbondsarchief overgedragen aan Regionaal Archief Nijmegen

Op 14 december 2017 heeft de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en omstreken (SVAN) haar archief overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De overdracht was het sluitstuk van een enorme operatie, nodig om van de beschrijvingen van de stukken ook digitaal kennis te kunnen nemen.

Lees meer
  • 11/12/2017

Concordia-gebouw: meer dan ‘pakhuis voor archiefkasten’

Het monumentale halfronde gebouw aan de Oudenoord 330 werd in 1954 gebouwd voor levensverzekeringsmaatschappij Concordia. Aan de destijds nieuwe ‘kantoorboulevard’ Oudenoord waren meerdere rooms-katholieke vakorganisaties gevestigd. Het markante pand met beeldengroep is nu een monument. Arjan den Boer beschrijft de geschiedenis ervan.

Lees meer
  • 28/11/2017

Twentse vakbeweging – anders dan anders

Op donderdag 12 oktober 2017 kwamen 58 vakbondsleden naar OYFO, Techniekmuseum in Hengelo om te praten over geschiedenis en toekomst van de vakbeweging. Het was een geanimeerde bijeenkomst in het gebouw van de vroegere Storkschool, waar menig vakbondslid ooit het begin van zijn loopbaan startte. Dik Nas, auteur van “Het Twentse Model”, leidde de discussie in met “de Twentse vakbeweging, anders dan anders”.

Lees meer
  • 02/11/2017

Salvador Bloemgarten (1924-2017)

Op zondag 29 oktober 2017 is Salvador Bloemgarten na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd overleden. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Henri Polak en de ANDB. Op bijna 70-jarige leeftijd promoveerde hij op diens biografie.

Lees meer