Het geheugen van de vakbeweging

  • 24/03/2018

Dilia van der Heem – Van vakbondsbestuurder tot Officier van Justitie

Vrijdag 23 maart 2018 heeft het VHV-bestuur Dilia van der Heem tot secretaris benoemd. Zij volgt in deze functie Ingrid Rep op.
D.A.T. (Dilia) Wagemakers is op 10 september 1947 in Rotterdam West geboren. Ze groeit op in een eenvoudig rooms-katholiek gezin. Na de lagere school en het R.K. Meisjeslyceum (gymnasium A) gaat Dilia naar de Sociale Academie (Cultureel werk). In 1969 trouwt ze met Pieter van der Heem (+2002). Tijdens haar opleiding aan de Sociale Academie wordt Dilia politiek bewust. Ze loopt stage bij onder andere het A.C. de Bruin Instituut, het scholingsinstituut van de KAB in Doorn. Daar leert ze de vakbeweging kennen.

Lees meer
  • 21/01/2018

Vakbondsarchief overgedragen aan Regionaal Archief Nijmegen

Op 14 december 2017 heeft de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en omstreken (SVAN) haar archief overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De overdracht was het sluitstuk van een enorme operatie, nodig om van de beschrijvingen van de stukken ook digitaal kennis te kunnen nemen.

Lees meer
  • 28/11/2017

Twentse vakbeweging – anders dan anders

Op donderdag 12 oktober 2017 kwamen 58 vakbondsleden naar OYFO, Techniekmuseum in Hengelo om te praten over geschiedenis en toekomst van de vakbeweging. Het was een geanimeerde bijeenkomst in het gebouw van de vroegere Storkschool, waar menig vakbondslid ooit het begin van zijn loopbaan startte. Dik Nas, auteur van “Het Twentse Model”, leidde de discussie in met “de Twentse vakbeweging, anders dan anders”.

Lees meer
  • 15/11/2017

Broedertrouw – Eerste organisatie van metaalbewerkers in Hengelo

In het deel van ‘Het gezicht van de vakbeweging’ dat op Twente betrekking heeft en dat verschenen is in november 2015 ontbreekt Broedertrouw, de eerste metaalbewerkers organisatie van Twente, in 1899 opgericht in Hengelo. Dit artikel beoogt in deze lacune te voorzien.

Lees meer
  • 05/09/2017

Duik in de geschiedenis van de vakbeweging in de IJmond

Lokaal FNV IJmond start op 19 september een serie ‘ontmoetingen met de geschiedenis van vakbeweging en sociale strijd in de IJmond’. Op zes achtereenvolgende bijeenkomsten worden de perioden belicht waarin arbeiders vorm en inhoud gaven aan de onderlinge solidariteit en de strijd voor bestaanszekerheid en tegen de knechting en uitbuiting.

Lees meer