Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg – Voorwoord

In 2008 – het jaar waarin de Vakbondshistorische Vereniging (VHV) haar zilveren bestaan vierde – nam het bestuur van deze vereniging het initiatief de regionale vakbondsgeschiedenis te gaan vastleggen. Gekozen werd voor het portretteren van mensen die in belangrijke mate mee vorm en inhoud gaven of nog geven aan de vakbeweging in de regio. Rotterdam en Limburg beten de spits af. In 2010 verscheen deel 2 van ‘Het gezicht van de vakbeweging in Zuid Limburg’.

Lees meer
  • 15/08/2018

Amsterdam – een werelddorp beschouwd vanuit vakbondshistorisch perspectief

Het laatste kwart van de vorige eeuw verandert het sociaaleconomisch landschap van Amsterdam volkomen. De rustige en overzichtelijke werkgelegenheid wordt door elkaar geschud en raakt zijn traditionele pijlers – de maakindustrie – kwijt. Het duurt tientallen jaren voordat de nieuwe contouren van Amsterdam met een volwassen Schiphol, een bijna exploderende toeristensector en nieuwe grote initiatieven in Noord duidelijk worden. Bondseconoom Piet Vos maakt zich in die jaren zeventig al zorgen of de vakbeweging met het tij mee weet te bewegen. Bert Breij* beschrijft in deze bijdrage wat Amsterdam het laatste kwart van de vorige eeuw is overkomen en is er niet gerust op.

Lees meer
  • 26/05/2018

Leen van Dijke – Districtsbestuurder, het mooiste beroep dat er is

Leen van Dijke (Tholen, 3 mei 1945), een rustige wat brommende prater, stevig van postuur, is een man van de werkvloer die opgeklommen is tot districtbestuurder. Een gezichtsbepalend figuur in de vakbeweging in Amsterdam. Op 20 mei 2018 is hij, 73 jaar oud, in zijn woonplaats Hoofddorp overleden.

Lees meer
  • 10/04/2018

Indrukwekkend en gedetailleerd beeld van het verzet van communisten in Friesland

‘Over het verzet werd, ook in Friesland, veel gepubliceerd, Toch bleef de geschiedenis van een belangrijke stroming in het Friese verzet vrijwel onbeschreven’, schrijft Chris Beuker in de inleiding van zijn lijvige boek over het communistische verzet in Friesland. Men kan deze constatering slechts onderschrijven, zegt recensent Johan Frieswijk. Maar ook is in Friesland bitter weinig aandacht besteed aan het verzet van sociaaldemocraten, anarchisten en andere linkse figuren.

Lees meer
  • 09/04/2018

Opheffing van De Stukadoor

Eind 1940 als het NVV onder leiding staat van de NSB-er Woudenberg, worden de afzonderlijke bondsbladen samengevoegd tot het blad ‘Arbeid’. Zo ook het blad van de Algemene Nederlandse Stukadoorsbond. Een jaar later volgt de invoeging van de bond in de ANB. Gijs Rijsdijk beschrijft een en ander vanuit het notulenboek van de afdeling Dordrecht.

Lees meer