Het geheugen van de vakbeweging

  • 09/10/2018

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg 1 – Verantwoording

In 2008 is de VHV begonnen met het project Het gezicht van de vakbeweging. Zuid-Limburg heeft daarbij met Rotterdam het spits afgebeten. Van tal van vakbondsmannen en -vrouwen is geprobeerd vooral een persoonlijk portret te maken. Met elkaar vormen zij een galerij van uiteenlopende geschiedenissen.

Lees meer
  • 09/10/2018

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg 1 – Voorwoord

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg - 1 Voorwoord In het jaar dat de Vakbondshistorische Vereniging haar zilveren bestaan viert...

Lees meer
  • 03/09/2018

Raadsels rondom oprichting bouwbond-afdelingen in Dordtse regio

De Eerste Wereldoorlog stond uitbreiding van de vakbeweging in de bouwsector niet in de weg. Zeker niet in de Dordtse regio. De invoering van werkloosheidsregelingen heeft de oprichting van afdelingen bevorderd. Maar er speelde meer, legt Gijs Rijsdijk uit na bestudering van notulen en jaarverslagen uit 1918.

Lees meer
  • 20/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging in Zuid-Limburg – Inleiding

De vakbeweging is het product van langdurige en veelbewogen strijd om erkenning van de rechten van arbeiders. In de kern draait het steeds om het behartigen van hun belangen. Leden, kaderleden en de bestuurders zijn daarin passanten, die de beweging telkens aanpassen aan nieuwe tijdsomstandigheden. Schrijven oud-FNV-districtsbestuurders Mat Janssen en Piet Göbbels ter inleiding op de VHV-publicatie Het gezicht van de vakbeweging in Zuid-Limburg.

Lees meer
  • 20/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg – Verantwoording

Vele tientallen Limburgse vakbondsmensen hebben Mat Janssen tussen 2008 en 2010 een blik gegund achter hun eigen ‘scherm’. In Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg is voor een brede invalshoek gekozen. Het resultaat is heel divers. Er zijn zelfs enkele ‘uitstapjes’ naar de Belgische buren. Buren van wie op het punt van syndicale strijdbaarheid het nodige te leren valt.

Lees meer