Het geheugen van de vakbeweging

Reginald Visser & Bob van der Wal

Duo-voorzitters van de MHP sinds 2011

Reginald Visser (rechts) en Bob van der Wal (links)Reginald Visser (rechts) en Bob van der Wal (links)

Als opvolgers van Richard Steenborg benoemde het Algemeen Bestuur van de MHP twee duovoorzitters, afkomstig uit de eigen geledingen: Reginald Visser (1947) is voorzitter van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen), Bob van der Wal (1957) is voorzitter van de VHKP (Vereniging Hoger KLM-Personeel).
Onder hun voorzitterschap kunnen vakmensen, het middenkader, hoger personeel, beroepsgroepen en vakverenigingen zich nu rechtstreeks aansluiten als MHP-lid.
Als marine-officier werd Visser voorzitter van de KVMO (Koninklijke Vereniging van Marine Officieren). In die hoedanigheid werd hij voorzitter van de CMHF en daarmee vice-voorzitter van de MHP. Hij heeft diverse nevenactiviteiten, waaronder directeur van het Maritiem Kenniscentrum.
Als voorzitter van de VHKP is Van der Wal tevens bestuurslid van het KLM-personeelsfonds en van Omnes (Europees studiecentrum naar arbeidsverhoudingen in burgerluchtvaart) en voorzitter van het KLM Personeelsfonds.