Het geheugen van de vakbeweging

Peter Danz (1876-1969)

Burgersmid. Afkomstig uit Duitsland. Oprichter in 1901 van de vereniging van burgersmeden, die zich aansluit bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond (ANMB). In 1906 treedt Danz toe tot het Amsterdamse hoofdbestuur van de ANMB. In 1910 komt hij in loondienst. In 1916 wordt hij bondsvoorzitter, welke functie hij 20 jaar lang uitoefent. In die periode legt hij de basis voor de bedrijfstak-CAO in de metaalindustrie (grootmetaal). Van 1925 tot 1936 is hij lid van de Eerste Kamer. De ANMB is opgegaan in de Industriebond NVV.