Het geheugen van de vakbeweging

Personen

cat1
Een juist begrip van het ontstaan en de ontwikkeling van de arbeidersbeweging is onmogelijk zonder grondige kennis van het arbeidersleven zoals dat door de arbeiders zelf ervaren wordt En van de ervaringen die zij opdoen om hun positie te verbeteren, vaak tegen grote druk van werkgevers en overheid in. In deze rubriek zijn tal van sleutelfiguren opgenomen die regionaal, nationaal en internationaal markante bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de vakbeweging.
In het Biografische Woordenboek voor Socialisme en Arbeidersbeweging zijn meer dan 600 levenschetsen opgenomen van mensen die binnen en buiten de grenzen van Nederland een belangrijke rol hebben gespeeld. Met de publicatiereeks Het gezicht van de vakbeweging wil de VHV in het bijzonder de mensen die in de regio actief zijn of zijn geweest de plaats geven in de ontwikkeling van de vakbeweging die hen toekomt.

  • 23/05/2017

Elske ter Veld (1944-2017)

Elske ter Veld (1944-2017). Vakbondsvrouw in hart en nieren, in 1972 opvolgster van Nel Tegelaar als hoofd NVV Vrouwensecretariaat. In 1981 gaat ze in de politiek. Het aandeel vrouwelijke leden van de NVV-bonden nam in haar vakbondsperiode toe van 8% tot 12,5%.

Lees meer
  • 17/05/2017

Herinneringen aan Jaap van der Linden

De eerste contacten van Henk Muller zijn van eind vijftiger jaren. Jaap reisde als bezoldigd secretaris van “Jonge Strijd” het land door om nieuwe groepen op te richten. Zo ook die avond in Hattem. Het is het begin van een langdurige collegialiteit en kameraadschap, van Jonge Strijd tot de BAR sociale zekerheid.

Lees meer
  • 13/05/2017

Jaap van der Linden overleden

Zaterdag 13 mei 2017 is Jaap van der Linden op 81-jarige leeftijd overleden. Jaap is een vakbondsbestuurder met een kleurrijke staat van dienst. Begonnen binnen Jonge Strijd, is hij later op verschillende fronten actief binnen de Bouw- en Houtbond FNV. Na zijn actieve loopbaan is hij enkele jaren voorzitter van de VHV.

Lees meer
  • 04/05/2017

De nazi-leerling

Nazi-leering vertelt het verhaal van Dick Woudenberg, zoon van Henk Jan Woudenberg, de NVV-commissaris tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoon Dick groeide op in een nazi-milieu. Dit boek toont de gevolgen van een radicale opvoeding. De jonge Dick ontwikkelde zich tot een overtuigde nazi die bereid was te doden en gedood te worden.

Lees meer
Geen stuiver van de lommerd,
  • 25/04/2017

Jaap van der Linden ten voeten uit

De lijn van de sociale zekerheid en die van zijn vakbondsloopbaan wordt door Peter van der Aa in de biografie van Jaap van der Linden – Geen stuiver van de Lommerd – vervlochten met die van familie-man. Dat maakt van de biografie een ontroerend geheel.

Lees meer