Het geheugen van de vakbeweging

Overzicht van voorzitters van FNV en haar voorlopers.

Eénentwintig verbondsvoorzitters sinds 1906

De FNV en haar voorlopers hebben met inbegrip van Ton Heerts sinds 1906 22 verbondsvoorzitters gehad. AC de Bruijn, van de katholieke voorloper heeft het langst als verbodsvoorzitters gefunctioneerd, 27 jaar met inbegrip van de oorlogsjaren. Harry ter Heide van het NVV het kortst, nog geen twee jaar.

A.C. de Bruijn, met 23 jaar de langst actieve vakcentrale voorzitterA.C. de Bruijn, met 23 jaar de langst actieve vakcentrale voorzitter


Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV 1906 – 1981)

1

Henri Polak

(1905-1909)       

(Diamantbewerkers)

2

Jan Oudegeest  

(1909-1919)

(Ned. Ver. Spoorwegpersoneel)

3

Roel Stenhuis

(1919-1928

(Fabrieksarbeidersbond)

4

Evert Kupers      

(1929-1940
 en 1945-1949)

(Bond van Kledingindustrie)

5

Henk Oosterhuis

(1949-1956)       

(Fabrieksarbeidersbond)

6

Kees van Wingerden

(1956-1959)

(Metaalbewerkersbond)

7

Derk Roemers   

(1959-1965)       

(NVV Wetenschappelijk Bureau)

8

André Kloos

(1965-1971)

(NVV Wet. Bureau en redacteur)

9

Harry ter Heide 

(1971-1972)       

(NVV Wet. Bureau en redacteur)

10

Adri de Boon

(1972-1973)
(waarnemend)

(Centale van Zeevarenden)

11

Wim Kok

(1973-1976)       

(Bouwbond NVV)

R.K.Vakbureau   (1909 – 1924)

12

Jan van Rijzewijk

(1909-1924)       

(RK Tabaksbewerkersbond)

RK Werkliedenverbond (RKWV 1925-1941)

13

A.C. de Bruijn

(1925-1941)

(RK Metaalbewerkersbond)

Katholieke Arbeiders Beweging (KAB 1945-1963)

13

A.C. de Bruijn

(1945-1952)

(RK Metaalbewerkersbond)

14

Toon Middelhuis

(1952- 1964)

(RK Textielarbeidersbond)

Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV 1964-1981)

15

Jan Mertens

(1964-1973)

(De Jonge Werkman)

16

Wim Spit

(1973-1981)

(RK Spoor en Tram)

17 Herman Bode (okt.-dec. 1981)

(RK Metaalbewerkers)

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV 1976-heden)

11

Wim Kok

(1976 – 1985)    

(Bouwbond NVV)

18

Hans Pont

(1985 – 1988)

(AbvaKabo)

19

Johan Stekelenburg

(1988 – 1997)    

(Industriebond)

20

Lodewijk de Waal

(1997 – 2005)

(Dienstenbond)

21

Agnes Jongerius

(2005 –  2012)    

(Vervoersbond)

22

Ton Heerts         

(2012 –  2016)    

(MARVER FNV/ AFMP FNV)


1940-1945

Op 16-7-1940 werd het bestuur van het NVV door de bezetter afgezet. Henk Woudenberg, een zakenman en lid van de 2e Kamer voor de NSB, werd aangesteld als commissaris. Op 25 juli 1941 werden het RKWV en het CNV gelijkgeschakeld met het NVV. Hiermee kwamen alle vakcentrales in handen van Woudenberg. Deze werden op 1 mei 1942 opgeheven. Van 1942-1945 verving het Nationaal Arbeids Front (NAF) onder leiding van Woudenberg de vakbeweging.