Het geheugen van de vakbeweging

In de Diamantindustrie hadden de roosjessnijdsters zich in 1896 in een vereniging gebundeld om voor hun belangen op te komen en de Naaistersbond o.l.v. Roosje Vos werd in 1898 opgericht. Beide bonden gingen later op in de algemene vakbond. Maar pas in de vijftiger jaren van de 20e eeuw kregen vrouwen echt voet aan de grond in de vakbeweging en  werd het NVV Vrouwensecretariaat opgericht. Sinds de 70-er jaren lukte het vrouwen om zich binnen hun eigen vakbond te organiseren, zoals in de Dienstenbond, de Industriebond, Horecabond, de AbvaKabo en de Abop. Er kwamen vrouwensecretarissen bij de meeste bonden en budget voor activiteiten van en voor vrouwen.

Naast vrouwen die zich rond hun beroep organiseerden, kwamen er zowel binnen NKV, NVV als CNV bonden van vrouwen die niet buitenshuis werkten. Een bijzonder fenomeen in de Nederlandse vakbondsgeschiedenis. Deze vrouwen waren de oliekannetjes die de machines thuis lieten draaien, langs de deuren gingen om leden te werven en vakbondscontributie op te halen en meehielpen bij stakingen. Maar ook kwamen ze bij elkaar om zich te scholen en te ontwikkelen en met name de Vrouwenbond NVV, later FNV, had vanaf begin 80-er jaren een stevige positie en zette menig onderwerp op de vakbondsagenda.

  • 28/10/2015

Edelmoedig, fier en vrij

Edelmoedig, fier en vrij katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de 20e eeuw De KAV werd opgericht om vrouwen van...

Lees meer
Notulenschrift met stempel van de Roosjessnijdsters- en snijdersvereniging
  • 01/10/2015

De Roosjessnijdsters- en -snijdersvereniging 1896-1902

De Roosjessnijdsters- en -snijdersvereniging 1896-1902 Een bond bestuurd door vrouwen Een vakvereniging voor vrouwen en mannen die bestuurd werd door...

Lees meer
Miet van Puijenbroek in 1957 met achter haar het bestuur van de KAV
  • 21/09/2015

Miet van Puijenbroek

Miet van Puijenbroek Miet van Puijenbroek (Tilburg 1914 – Tilburg 1999) trad in 1955 aan als diocesaan leidster van de...

Lees meer
Vaandel van de VKAJ
  • 24/08/2015

De Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugdbeweging

De Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugdbeweging Na de Tweede Wereldoorlog werd de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugdbeweging (VKAJ) opgericht als diocesane verenigingen in vijf...

Lees meer
Affiche van de Diskriminatiebeurs in Dronten in 1970
  • 31/05/2015

Diskriminatiebeurs Dronten

Diskriminatiebeurs Dronten In 1970 organiseerden vakbondsvrouwen een grote Manifestatie, de Diskriminatiebeurs in Dronten. Affiche van de Diskriminatiebeurs in Dronten in...

Lees meer