Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/06/2017

Bouwvakkers vaak massaal op de barricaden

Van oudsher staken bouwvakkers vaker dan andere werknemers. Dat is een internationaal verschijnsel. Vroeger staken ze vaak omdat hun werk zwaar, ongezond en ongeregeld is en ze geen band voelen met het bedrijf. En tegenwoordig? De leden van FNV Bouw hebben in de afgelopen kwart eeuw in een aantal indrukwekkend grote stakingen het voorbeeld van hun voorgangers gevolgd, maar hun tactiek wel aangepast.

Lees meer
  • 20/06/2017

‘Ik wil mensen het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan’

Op z’n veertiende wordt Rien van Ostaijen metselaar. De voorzitter van de bouwbond-afdeling Roosendaal is zijn onze buurman. Die zegt hem lid te worden van de bond en dat doet hij. Het wordt een band voor het leven, want bijna zestig jaar later is hij nog vrijwel dagelijks te vinden in het afdelingskantoor.

Lees meer
  • 20/06/2017

Rechtstreeks contact met leden niet meer vanzelfsprekend

Het behartigen van de belangen van de leden is de kerntaak van een vakbond. De Bouw- en Houtbond FNV geeft daar op twee manieren invulling aan. Allereerst door zich sterk te maken voor optimale collectieve arbeidsvoorwaarden. En daarnaast door ervoor te zorgen dat ieder lid met individuele vragen en problemen bij de bond in de regio terecht kan.

Lees meer
  • 20/06/2017

Voorzitter zonder grenzen

Timmerman Roel de Vries is krap 24 jaar als hij al in dienst komt van de bond. Een hamer krijgt hij pas weer in handen als hij in 1993 voorzitter wordt.

Lees meer
  • 20/06/2017

‘Het Verdrag van Maastricht vertrouwden we voor geen cent’

Sociale zekerheid loopt als een rode draad door al het vakbondswerk dat Willem Leegwater de afgelopen tientallen jaren op zich heeft genomen. Dat begint in 1965. Vier weken later is hij secretaris van de afdeling. Tot 2013 blijft hij lid van het afdelingsbestuur.

Lees meer