Het geheugen van de vakbeweging

NVV Vrouwenbond – FNV Vrouw 1948-2013

Sleutelfiguren uit de geschiedenis van 65 jaar Vrouwenbond FNV

In 2011wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering uitleg gegeven over de aankomende Nieuwe Vakbeweging en de plaats daarbinnen voor de Vrouwenbond. Ter illustratie maken drie bestuursleden een diapresentatie. Een terugblik op het verleden, vooral met veel oud beeldmateriaal, uitleg over het heden, en natuurlijk die blik op de toekomst. Razend enthousiast zijn de aanwezige vrouwen bij het zien van de oude foto’s. Het is de aanleiding tot het maken van een boek met portretten van veel vrouwen die de Vrouwenbond in 65 jaar een gezicht hebben gegeven.

Siska Caneel, schrijfster van het boek Vrouwenbondsvrouwen, 1948-2013Siska Caneel, schrijfster van het boek Vrouwenbondsvrouwen, 1948-2013

Natuurlijk waren een foto’s van Vierhouten met de vlaggenparade, de landdagen, de projecten, de congressen en scholingsdagen. Het riep zoveel herinneringen op. Ze raakten niet uitgepraat, het ene verhaal volgde op het andere. Genietend zat ik te luisteren. En weet  je nog dit? En weten jullie wel dat? Wat hebben deze vooral oudere Vrouwenbondsvrouwen toch allemaal een prachtig verhaal. Dat mag toch niet verloren gaan? Dit is toch de geschiedenis van ruim 60 jaar Vrouwenbond? Deze vrouwen van het eerste uur, pioniers mag je ze gerust noemen. En wat hebben ze veel gedaan en bereikt. En tegelijkertijd realiseerde ik me dat deze vrouwen al op hoge leeftijd zijn. En dat ze er over een poosje niet meer zullen zijn. En wie kent dan deze prachtige verhalen nog? Die verhalen moeten opgeschreven worden;  bedacht ik.
En wat doe je dan met al die opgeschreven verhalen, vroeg ik me zelf af. Ik realiseerde me dat de Vrouwenbond een financieel arme bond is. Een boek zat er niet in. Maar aan verhalen en geschiedenis is de Vrouwenbond stinkend rijk. Geen nood, eerst de vrouwen laten vertellen en dan zien we later wel wat we ermee kunnen doen. Gelukkig reageerde het Dagelijks Bestuur van de Vrouwenbond positief op mijn idee. Ik kreeg toestemming om de vrouwen te benaderen. Ik koos vrouwen uit het hele land uit verschillende geledingen. Gewone Vrouwenbondsvrouwen. Graag vertelden ze hun verhaal, hoewel ze het eigenlijk niets bijzonders vinden, hun Vrouwenbondsverleden. Veel dank aan deze vrouwen die me wilden ontvangen, en soms diep in hun verleden moesten graven om hun herinneringen op te halen. En ja, vrouwen jullie,  verhalen zijn zeker wel bijzonder, ze vormen een groot deel van onze geschiedenis. Ze laten zien hoe sterk, sociaal en vindingrijk vrouwen zijn. 
Prachige verhalen kreeg ik te horen. Ik heb ze opgeschreven en meteen een foto van de vrouwen gemaakt. Zodat hun beeld en hun Vrouwenbondsleven voor altijd bewaard zullen blijven. Geen stapel A4 uit de printer, maar dank zij het 65 jarig jubileum toch een boek. Hierin zijn die verhalen te lezen. En ik weet zeker dat het een feest van herkenning zal zijn. Namen en gebeurtenissen zullen bij iedereen mooie herinneringen oproepen. Wapenfeiten van de Vrouwenbond komen langs. Wat hebben we op veel plaatsen mee mogen denken en invloed kunnen uitoefenen. Ieder verhaal is een stukje Vrouwenbondsgeschiedenis. Daar maken wij met ons allen deel van uit. Veel leesplezier.
Siska Caneel