Het geheugen van de vakbeweging

Nicolaas van Hinte

Nicolaas van Hinte, geboren op 13 juli 1869 te Assen, treedt in meer dan een opzicht in de voetsporen van zijn vader. Op twaalfjarige leeftijd gaat hij werken als gasfittersleerling in de Gemeente-gasfabriek, waar zijn vader, vele jaren lang de president van de Asser Werklieden-Vereeniging, als fabrieksbaas werkt. Als gasfitter werkt Van Hinte vervolgens in Dokkum en Leeuwarden.

Nicolaas van HinteNicolaas van Hinte

In 1897 bevindt Van Hinte zich onder het gehoor van Troelstra en dat doet hem besluiten lid te worden van de SDAP. Hij voert samen met onder meer J.G. Jansonius en W.G. Melchers de redactie van het blad “Arm Friesland”. Colportage met dit blad komt hem weleens op een pak slaag te staan van christelijke jongeren.
In 1899 richt hij “Ons Belang” op. Hetzelfde jaar neemt hij ook het initiatief tot het oprichten van de Leeuwarder Bestuurdersbond. In beide organisaties neemt hij deel aan het bestuur. Ook in de coöperatie en in de Kamer van Arbeid is hij bestuurlijk actief. Als in 1901 de Nederlandsche Bond van Gemeentewerklieden wordt opgericht dan is Van Hinte daarin de spil.
De eerste tien jaar is hij secretaris daarna, tot aan zijn aftreden in 1929, voorzitter. In 1905 treedt hij in bezoldigde dienst van de bond en verhuist naar Rotterdam, alwaar het kantoor van de bond gevestigd is. Ook in Rotterdam is hij actief in de politiek en heeft hij een aantal jaren zitting in de gemeenteraad. In 1912 wordt de bondszetel verplaatst naar Amsterdam. De bondswerkzaamheden zijn dan inmiddels zoveel omvattend geworden dat er voor politieke activiteiten geen tijd meer overschiet. Vanaf 1910 is Van Hinte verantwoordelijk voor de redactie van het bondsblad. Hij is mede-oprichter van de ACOP, de centrale van bonden voor overheidspersoneel aangesloten bij het NVV. Zijn wil tot samenwerken toont zich ook in de inzet voor een fusie – in 1920 – van zijn bond met de Rijkswerkliedenbond. Ten behoeve van het overleg met de werkgever heeft Van Hinte gedurende zijn bestuurderschap zitting in vele organen en staatscommissies.
Ook internationaal is Van Hinte actief. In 1907 is hij een van de oprichters van de Internationale van Werklieden in Overheidsdienst, waarvan hij in 1919 internationaal-secretaris wordt. Een van zijn laatste officiële daden is het openen van het vakantie- en conferentiecentrum Avegoor te Ellecom op 14 juli 1928. Op 17 september wordt hij, tijdens een conferentie van SDAP, NVVen bonden van overheidspersoneel, getroffen door een hartaanval. Op 2 maart 1929 treedt hij af als voorzitter. Hij overlijdt op 7 november 1932.