Het geheugen van de vakbeweging

Marinus Ruppert (1947-1959)

Marinus Ruppert was voorstander van een sterke rol van vakcentrales, maar verwierp om principiële redenen de centraal geleide loonpolitiek als systeem, omdat die de vakbeweging haar eigen verantwoordelijkheid ontnam. Veel opzien baarde Ruppert in 1954 met een steunbetuiging aan een bisschoppelijk mandement. Daarin werd het de katholieke gelovigen onder meer verboden om lid te zijn van het NVV. Rupperts optreden was aanleiding voor het NVV om de samenwerking in de Raad van Vakcentralen te verbreken. Een breuk die overigens nog voor zijn vertrek werd hersteld met de oprichting van het lossere Overlegorgaan (1958).

Marinus RuppertMarinus Ruppert