Het geheugen van de vakbeweging


Driedelig video interview van Leonard Ornstein

Lodewijk de Waal blikt terug op vakbondsloopbaan

Geboren in Rotterdam 4 november 1950; richtte Lodewijk de Waal tijdens zijn gymnasiumjaren een scholierenvakbond op. In 1973 werd hij administratief medewerker bij de NVV bond Mercurius. Uit een fusie tussen de NVV en de NKV Dienstenbond ontstond de Dienstenbond FNV, waar De Waal in 1982 cao-coördinator werd en in 1988 verkozen is als voorzitter. In 1992 gekozen in het federatiebestuur van de vakcentrale FNV, met als voornaamste taak de CAO-coördinatie, maar ook met taken op het gebied van internationale samenwerking en ‘vakbeweging en levensbeschouwing’. Van 1997 tot 2005 voorzitter van de vakcentrale FNV. Tevens werd hij in deze periode vice-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en bij toerbeurt voorzitter van de Stichting van de Arbeid. Van juli 2006 tot december 2010 was Lodewijk De Waal directeur van de humanistische hulporganisatie Humanitas. Van 2009 tot 2013 was De Waal namens de Staat der Nederlanden commissaris bij de ING Bank.

Leonard Ornstein, interviewer

De video-interviews met Lodewijk de Waal zijn in opdracht van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) afgenomen door journalist Leonard Ornstein. De opnames zijn gemaakt en gemonteerd door Hartman Videoproducties en opgenomen in het IISG. Dennie Oude Nijhuis was researchleider en heeft samen met Leonard Ornstein de research verricht. De productie was in handen van Henk Wals, directeur van het IISG.

Lodewijk de Waal tijdens video-interview

Het interview bestaat uit drie delen en duurt in totaal 6 uur en 22 minuten.  In het eerste deel wordt gesproken over hoe De Waal bij de vakbeweging is gekomen, zijn rol als cao onderhandelaar en als voorzitter bij de FNV, de Balkenendenorm en het beloningsbeleid binnen de ING bank. Ook komt de stijl van De Waal als onderhandelaar aan de orde. In deel twee wordt ingegaan op de invloed van de sociale partners op het sociaal economisch beleid, het werkgelegenheidsbeleid, het beleid met betrekking tot de sociale zekerheid, de privatisering en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. In deel drie komt de persoonlijke relatie van Lodewijk de Waal met het tweede kabinet Balkenende aan bod, de diverse hervormingen tijdens deze kabinetsperiode en de oppositie van de vakbeweging daartegen. Ook wordt ingegaan op de impact die de maatschappelijke veranderingen op de vakbeweging zelf hebben gehad en de verzorgingsstaatshervormingen op de samenleving als geheel. Voorts komt de relatie met het CNV en de werkgeversorganisaties ter sprake. Tot slot wordt ingegaan op het vertrek van De Waal bij de FNV en zijn opvolging.

Collectie interviews Lodewijk de Waal

  1. Deel 1: Voorzitter van de FNV. 9 februari 2018. 137 min. [ PDF | Video
  2. Deel 2: De hervormingen onder de twee paarse kabinetten. 9 april 2018. 117 min.[ PDF | Video ]
  3. Deel 3: De relatie met de kabinetten Balkenende. 9 april 2018. 128 min.[ PDF | Video ]

Zie ook