Het geheugen van de vakbeweging

Leden FNV Federatiebestuur (1976-2013)

In 1976 is de FNV van start gegaan. Het Federatiebestuur bestaat dan uit de twee laatste besturen van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). In deze tabel zijn in alfabetische volgorde alle FNV-bestuurders opgenomen van 1976 tot 2013. In dat jaar heeft de FNV een nieuwe tijdelijke structuur gekregen, onder leiding van Ton Heerts.

Het FNV-bestuur ten tijde van de oprichting in 1976Het FNV-bestuur ten tijde van de oprichting in 1976

Leden FNV Federatiebestuur 1976 – 2013
(in alfabetische volgorde)

Toetreding tot NVV Verbondsbestuur

FNV
Federatiebestuur

Toetreding tot NKV Verbondsbestuur

Karin Adelmund (1985-1994)

Frans van Bakel (1976-1979)

1963

1964

Hennie Berends (1976-1978)

1974

Andries de Bruin (1976-1984)

Rob Bunt (1981-1986)

Ieke van den Burg (1991-1997)

Cees Commandeur (1976-1985)

1971

1970

Piet Damming (1976–1980)

Jo van Dorp (1976-1976)

1964

1973

Frans Drabbe (1976-1985)

Jakob Draijer (1988-1996)

Henk van Eekert  (1976-1990)

1975

Peter Gortzak (2006-2012)

Jan van Greunsven (1976-1986)

1972

Louis Groen (1991-1997)

Leo Hartveld (2006- )

Ton Heerts (2012-)
(2012 – Voorzitter)

1973

Joop ter Horst (1976-1982)

1970

Herman Hugenholtz  (1976-1984)

Agnes Jongerius (1997-2012)
(2005-2012 – Voorzitter)

1971

Jo Kapper (1976-1976)

1969
(1972–Voorzitter)

Wim Kok (1976-1985)
(1976-1985 – Voorzitter)

Henk van der Kolk (1997-2002)

Henk Muller (1978-2001)

Ton Mutsaers (1977-1982)

Michel Negenman (1977-1992)

Catelene Passchier (2010-)

Hans Pont (1985-1988)
(1985-1988 – Voorzitter)

Aad Regeer 1997-2006)

Kitty Roozemond (1997-2004)

Wim Spit (1976-1981)

1967
(1973 – Voorzitter)

Johan Stekelenburg (1985-1997)
(1988-1997 – Voorzitter)

1972

Nel Tegelaar (1976-1978)

Ella Vogelaar (1994-1997)

Aad de Vries (1977-1986)

Lodewijk de Waal (1991-2005)
(1997-2005 – Voorzitter)

Wilna Wind (2005-2010)

KRO-documentaire Rooms en rood samen in de vakbeweging (1981) – deel 1