Het geheugen van de vakbeweging

Kees van Wingerden (1906-1969)

Machinebankwerker bij Lips in Dordrecht. Vanaf 1949 voorzitter van de ANMB Alg. Ned. Metaalbedrijfsbond (ANMB). In 1952 vice-voorzitter van het NVV. Na zijn NVV-voorzitterschap, wat hem vanwege een slechte gezondheid te zwaar werd, was hij van 1959 tot 1963 algemeen secretaris van het NVV. Van 1953-1965 commissaris van ‘De Arbeiderspers’. Eerste kamerlid voor de PvdA van 1956-1968. Ten slotte was hij voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank.