Het geheugen van de vakbeweging

Jan van Eibergen

Tijdens de ambtsperiode van Jan van Eibergen manifesteerden zich in de samenleving talloze verschijnselen van emancipatie en verandering die de jaren ’60 tot een begrip maakten. Ontzuiling en ontkerkelijking waren daar aspecten van. De partijpolitieke verschuivingen na de Nacht van Schmelzer (1966) evenzeer. De electorale afstraffing die de KVP daarop kreeg, droeg ertoe bij dat KVP, ARP en CHJU besprekingen openden over de vorming van één christendemocratische partij. Tezelfdertijd leek de vakbeweging nog een stap verder te gaan, door in het Overlegorgaan serieus te gaan praten over een federatie van CNV, NKV en NVV.

Jan van EibergenJan van Eibergen