Het geheugen van de vakbeweging

Jan Oudegeest (1870-1950)

Klerk bij de spoorwegen in Utrecht. In 1899 voorzitter van de NV (Ned. Vereniging van spoorwegambtenaren). Stelde de NV open voor het lagere spoorwegpersoneel. Medeoprichter van het NVV en vanaf juli 1905 (bezoldigd) secretaris NVV. Medeoprichter en van 1918-1927 secretaris van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV). Tweede Kamerlid voor de SDAP van 1918-1922, voorzitter SDAP van 1929-1934 en Eerste Kamerlid van 1929-1935.

Jan OudegeestJan Oudegeest