Het geheugen van de vakbeweging

Jan Mertens (1916-2000)

Typograaf te Dongen. Propagandist bij de diocesane bond ‘De Jonge Werkman’ in het bisdom Breda. Van 1945-1953 voorzitter KAB-district Breda, van 1953-1963 secretaris KAB. Verklaarde in 1968 op een spreekbeurt in Sneek dat de Nederlandse economie werd beheerst door slechts een paar honderd personen (de 200 van Mertens). Staatssecretaris Sociale Zaken van 1973-1977.

Jan MertensJan Mertens