Het geheugen van de vakbeweging

Jan Lanser

Van cruciale betekenis in Lansers periode was dat het CNV zich losmaakte uit het federatieoverleg, omdat het daarin onvoldoende mogelijkheden zag voor behoud van de eigen christelijke identiteit. Het NVV en het NKV gingen evenwel samen verder en vormden in 1976 de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Een aantal rooms-katholieke organisaties, die niet waren aangesloten bij het NKV, zocht tegelijkertijd toenadering tot het CNV en sloot zich aan. Na meer dan zestig jaar werd het CNV zo opnieuw een interconfessionele vakbeweging.

Jan LanserJan Lanser