Het geheugen van de vakbeweging

Jaap van der Linden overleden

Jaap van der Linden (1935-2017)

Zaterdag 13 mei 2017 is Jaap van der Linden op 81-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ede overleden. Van der Linden, in 1935 geboren in een sociaaldemocratisch gezin in ’s Gravendeel, heeft een lange loopbaan in de vakbeweging gehad. Van vrijwilliger, bestuurlijk actief in Jonge Strijd wordt hij bestuurder van de Bouwbond NVV en later de Bouw- en Houtbond FNV. Vanuit die bond is hij op meerdere fronten actief. In de baggersector, waarin hij in 1982 vanuit Sliedrecht een internationale baggerstaking leidt. Maar ook in de sociale zekerheid. Hij wordt voorzitter van de Bedrijfsvereniging in de Bouwnijverheid en later ook voorzitter van de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Als zodanig wordt hij ook gehoord door de commissie-Buurmeijer, de parlementaire enquête naar de uitvoering van de sociale zekerheid. Ook in ander opzicht heeft Van der Linden zich laten gelden. Binnen de bond is hij ook jarenlang als ‘Oom Jaap’ actief in de kinderkampen, waar duizenden 12-13-jarige kinderen een week vakantie hebben gekregen van ‘de bond van vader’.
Na zijn pensionering is Van der Linden nog enkele jaren voorzitter van de Vakbondshistorische Verenging (VHV).

Op 2 april 2017 is van de hand van Peter van der Aa de biografie van Jaap van der Linden verschenen, Geen stuiver van de lommerd.

Lees verder…

Meer over Jaap van der Linden: