Het geheugen van de vakbeweging

Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit!” Van oudsher is de vakbeweging internationaal georiënteerd. In de organisatieontwikkeling van de Nederlandse vakbeweging zijn op gezette tijden impulsen vanuit het buitenland gekregen. Omgekeerd heeft de Nederlandse vakbeweging impulsen gegeven aan de internationale vakbeweging. Op de website Het geheugen van de vakbeweging zal geleidelijk aan aandacht worden besteed aan de verschillende aspecten van de internationale samenwerking in de vakbeweging, aan de dilemma’s die zich daarbij voordoen en aan prangende vragen vanuit het heden.

1. Vakbeweging met als kern internationale solidariteit; maar solidariteit is moeilijk, want:

1.     nationale belangen wegen zwaar

2.     ondergeschiktheid aan politiek of religie

3.     moeilijk grijpbare internationale bedrijven en werkgevers

Is solidariteit nog wel van deze tijd?
2. Enkele belangrijke thema’s op basis van geleverde internationale strijd:

1. de 8-urendag of arbeidstijdverkorting

2. sociale en arbeidswetgeving

3. arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen

Heeft een geglobaliseerde wereld nog behoefte aan internationale regels?
 3. Organisatorische ontwikkelingen: internationale federaties en beroepssecretariaten

1. kort overzicht van actoren

2. verdeeldheid en fusies

3. de dalende organisatiegraad en onbekendheid met internationale vakorganisaties

4. Vakbeweging en internationale politiek

1. oorlog, fascisme, koude oorlog, racisme

2. ontwikkelingshulp bieden (‘samenwerking’: heus?)

3. vakbeweging en multinationals: ongelijke partners

5. Invloed via intergouvernementele organisaties: internationale normering

1. de IAO en het VN-stelsel: internationaal arbeidsrecht en mensenrechten

2. de OESO: Nederland is een rijk land, dus lid van deze club

3. de EU, de Raad van Europa en het Europees arbeidsrecht

4. IGOs over de welvaartsstaat en ontwikkelingssamenwerking

5. vakbeweging en NGOs: met of tegen elkaar?

6. Vrijhandel en antiglobalisme: GATT/WTO, Europa 92, NAFTA, TTIP

  • 20/06/2017

‘Je merkt overal aan dat de wereld verhardt’

Elke sector binnen de nieuwe FNV moet een kadergroep hebben die zich met internationale zaken bezighoudt. Fred van Anrooij beweegt hemel en aarde, spant de juiste mensen voor zijn karretje en weet de oprichting te bewerkstelligen van de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) Bouw. De groep houdt zich bezig met projecten in Qatar, het Midden-Oosten, Myanmar en Turkije.

Lees meer
  • 20/06/2017

Grenzeloos actief

Begin jaren negentig begint de interne markt in Europa vorm te krijgen. Er worden maatregelen genomen om belemmeringen voor de onderlinge vrije handel weg te nemen. De lidstaten van Europa moesten elkaars productnormen voor gezondheid, veiligheid en milieu erkennen. Een gigantische kans voor het bedrijfsleven. Maar de vakbonden zijn niet enthousiast. Dorette Corbey licht toe.

Lees meer
  • 20/06/2017

Vernie February en de arbeidersstrijd tegen Apartheid

Soms kwam de dichter Vernie February langs bij de FNV-werkgroep “Arbeidersstrijd tegen Apartheid”. Het is in de jaren tachtig. Het Apartheidsregime toont zijn gezicht in de meest gewelddadige vormen. De onderdrukking van de vakbeweging is heftig. Actieve FNV-leden ondernemen actie. Wouter van der Schaaf blikt terug.

Lees meer
  • 29/04/2017

Staking van Chinese zeelieden op Curaçao met dodelijke afloop

Op 20 april 1942 worden 15 stakende Chinese zeelieden in Kamp Suffisant op Curaçao doodgeschoten. Wat is de achtergrond van deze onbekende gebeurtenis van 75 jaar geleden? Nizaar Makdoembaks beschrijft aanleiding en optreden van de koloniale Nederlandse overheid. Al jarenlang ijvert hij ervoor dat de gedode zeelieden worden erkend als oorlogsslachtoffer.

Lees meer
  • 29/11/2016

De Zuid-Afrikaanse onderwijsbond en internationale samenwerking

Zeven ordners stonden jarenlang in een doos. Ordners afkomstig uit Brussel waar Wouter van der Schaaf jarenlang werkte bij de internationale onderwijsbond. “Van mij mogen ze weg”, kreeg hij te horen. Maar zijn VHV-gevoel verzette zich daar tegen. Dit jaar bestudeerde hij alle documenten. Ze beslaan de periode 1985-1992. De periode die van cruciale betekenis was voor de onderwijsvakbeweging in Zuid Afrika. Vorige maand gingen zeventien kilo documenten naar de South African Democratic Teachers´Union (SADTU) in Johannesburg. Als bijdrage aan hun eigen geschiedschrijving.

Lees meer