Het geheugen van de vakbeweging

Het vakbondsjaar 2018

Wat gebeurde er in …

1993 25 jaar geleden ·       31 augustus – Overlijden Theo Sturkenboom (1910) ·       Voorzitter Kappersbond NKV
1968 50 jaar geleden ·       19 september – Overlijden A.C. de Bruijn (1887)

·       19 oktober – Speech Jan Mertens (NKV) in Sneek: de bv Nederland wordt geleid door 200 mensen

·       Eerste voorzitter RKWV / KAB (1925-1952)

·       Introductie van begrip “De Tweehonderd van Mertens”

1943 75 jaar geleden ·       18 februari – Overlijden Henri Polak (1868)

·       29 april/3 mei staking in verschillende delen van het land

 

·       9 juli – Overlijden Alida de Jong (1885)

 

·       23 december – Overlijden Theo Thijssen (1879)

·       Oprichter ANDB/SDAP/NVV

·       Tegen het in krijgsgevangenschap roepen van militairen ‘1940’

·       Eerste vrouwelijke bezoldigde vakbondsbestuurder

·       Bestuurslid Onderwijsbond/Kamerlid SDAP/schrijver van Kees de Jongen

1918 100 jaar geleden ·       3 juli – Eerste Tweede Kamerverkiezingen onder algemeen mannen kiesrecht

·       3 augustus – Overlijden Albert Hahn (1877)

·       6 augustus – Geboorte Annie Kessel (2000)

·       11 november – Einde Eerste Wereldoorlog

·       12 november – Oproep Pieter Jelles Troelstra tot revolutie

·       24 november – Geboorte Frans van der Gun (2001)

·       Geboorte Jo Kapper (2004)

 

 

 

 

 

·       Bestuurder KAV

 

 

 

·       KAB/NKV-bestuurder

·       Penningmeester NVV/FNV

 

1893 125 jaar geleden ·       20 april – Geboorte Henk Oosterhuis (1962)

·       27 augustus – Oprichting Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS)

·       Voorzitter NVV

·       Eerste vakcentrale

1868 150 jaar geleden ·       22 februari – Geboorte van Henri Polak (1943)

·       4 december – Geboorte van Richard Roland Holst (1938)

·       Oprichter ANDB / SDAP / NVV

·       Kunstenaar, echtgenoot van Henriëtte Roland Holst, aankleding Burcht van Berlage

1843 175 jaar geleden 1.       24-30 augustus – Staking voor loonsverhoging onder turfstekers.

2.       Staking van een dag van 300 grondwerkers voor loonsverhoging bij Van Hattum, bij de aanleg van een spoorlijn.

 

1.       Een staker wordt gearresteerd vanwege mishandeling van een onderkruiper
2.       Een man die opkwam voor loonsverhoging werd  gearresteerd, daarna kwamen de anderen in actie, van wie er 10 werden vastgezet, lansiers werden ingezet om rust te herstellen.
1818 200 jaar geleden 1 januari – Spontane staking in de veenderij