Het geheugen van de vakbeweging

Henk Oosterhuis (1893-1962)

Henk Oosterhuis is op 20 april 1893 te Oude Pekela geboren als zoon van een dagloner uit Oude Pekela. Hij werkte als landarbeider, metselaar en arbeider in de strokartonindustrie. Zijn carričre in de vakbeweging begon in 1918, toen hij bestuurslid werd van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders. Oosterhuis en C. Woltz zetten in 1944 een vakbewegingsblad op in de geest van het oude NVV: Paraat. Paraat verscheen voor het eerst in augustus 1944 en was één van de weinige geďllustreerde verzetsbladen. Het blad kreeg veel kritiek. Het zou te laat zijn opgericht en het partijgerichte karakter werd niet door iedereen gewaardeerd. In 1945 werd Oosterhuis tweede voorzitter van het NVV. In 1949 volgde hij Evert Kupers op als NVV-voorzitter. Oosterhuis overleed op 21 januari 1962 te Muiden.

Henk OosterhuisHenk Oosterhuis