Het geheugen van de vakbeweging

Henk Hofstede

Aan het einde van de jaren ’80 en in de jaren’90 begon het FNV zich steeds meer in gematigde richting te ontwikkelen, wat de concurrentiepositie van het CNV als ‘constructief alternatief’ moeilijker maakte. Het CNV onder Henk Hofstede zag zijn positie verder bemoeilijkt door fusies tussen confessionele werkgevers en vervolgens de toenadering tussen VNO en NCW. De relaties met de natuurlijke bondgenoot, het CDA, en met de confessioneel-liberale kabinetten bleven onveranderd moeizaam. Maar door het aantrekken van de economie nam de ledenontwikkeling een positieve wending.

Henk HofstedeHenk Hofstede