Het geheugen van de vakbeweging

GEZOCHT: Maquette van een slijperij

Voor de dubbelpresentatie over de ANDB in De Burcht en het Joods Historisch Museum, die op 27 september 2019 wordt geopend in het JHM, zijn wij op zoek naar:

ANDB-maquette

Een kijkkast (maquette) die een diamantslijperij omstreeks 1840 voorstelt, verlicht en met spiegel tegen de achterwand, met twee wegende en schrijvende juweliers, een afdeling snijders en klovers en slijpers. Voor de oorlog was de kast in het bezit van juwelier Siegfried Granaat, die hem in 1935 uitleende voor de Amsterdamse Diamanttentoonstelling in de Diamantbeurs. In 1949 werd de kijkkast wederom geëxposeerd op een diamanttentoonstelling in de Diamantbeurs. Bruikleengever was toen K.L.M. de Wit (1895-1956) van K. de Wit & Co.  De Wit, S. de Paauw en L. Rudelsheim adverteerden toen als ‘manufacturers, exporters and buying agents’ en hielden kantoor in de Professor Tulpstraat 17 in Amsterdam.