Het geheugen van de vakbeweging

Geschiedenis Oisterwijks ‘Brandpunt voor socialisme’ geboekstaafd

Lodewijk de Waal neemt eerste exemplaar in ontvangst

Op 11 oktober aanstaande neemt VHV-voorzitter Lodewijk de Waal het eerste exemplaar in ontvangst van het boek “Brandpunt voor socialisme, Volksgebouw De Schuur te Oisterwijk 1933-1999”. Het boek doet verslag van de periode dat volksgebouw De Schuur aan de Hoogstraat fungeerde als brand­punt voor en van het socialisme in Oisterwijk. Het is dit jaar precies 80 jaar geleden dat volksgebouw De Schuur werd geopend.

Boekomslag Brandpunt van socialisme, Volksgebouw De Schuur in OisterwijkBoekomslag Brandpunt van socialisme, Volksgebouw De Schuur in Oisterwijk

Hoe kon in 1933, mede met stuivers van socialistische arbeiders in Oisterwijk gefinancierd, in een katholiek dorp als Oisterwijk zo’n volksgebouw ontstaan en 66 jaar stand houden? Wat gebeurde daar eigenlijk? Stichting De Schuur, de opdrachtgever tot het schrijven van dit boek, wilde die vragen beantwoord zien en de intrigerende historie voor het nageslacht bewaren. Zij vroeg Ad van den Oord, als kenner van de moderne Oisterwijkse sociaal-economische en politieke geschiedenis, om dit uit te zoeken en in boekvorm vast te leggen. De tekst wordt ondersteund door sprekend en vaak uniek beeldmateriaal. Bovendien vertellen voormalige gebruikers van De Schuur in kaderteksten hun persoonlijke herinneringen. Dit resulteert in een sfeer- en tijdsbeeld van een periode van ruim honderd jaar. Volksgebouw De Schuur ontving ondermeer lokale partijleden, 1-meivierders, ‘wereldverbeteraars’ en dansliefhebbers, maar ook prominente politici als Joop den Uyl, Max van der Stoel, Ed van Thijn en Marcus Bakker en vormde daarmee een brandpunt voor het socialisme in Oisterwijk.
In 1933 werd volksgebouw De Schuur gebouwd als huisvesting voor socialistische groeperingen die in de tijd van het ‘rijke roomse leven’ letterlijk geen ruimte elders werd gegund. In de Tweede Wereldoorlog werd De Schuur ge­confisqueerd door de bezetter en verkocht. Na veel perikelen werd het gebouw later weer teruggege­ven aan de Vereniging Het Eigen Gebouw. Vanaf 1949 vond dansschool Ed. Grijsbach er jarenlang onderdak. In de jaren zeventig kwam De Schuur weer beschikbaar voor de progres­sieve beweging in Oisterwijk. In 1999 is het gebouw verkocht. Uit de opbrengst is een fonds gevormd ter ondersteuning van maatschappelijke en sociaal-culturele projecten in de gemeente Oister­wijk. Jaarlijks kunnen organisaties, instellingen en ver­enigingen uit de gemeente Oisterwijk subsidies aanvragen voor projecten en activiteiten, die in het verlengde liggen van de doelstellingen van de op­richters van de vereniging Het Eigen Gebouw. Nu zo’n tiental jaren later begint het fonds steeds kleiner te worden en komt het moment dichterbij dat de stichting zich gesteld ziet voor het einde van haar taak.
 Het boek (ISBN 978 90 809127 6 2) wordt door de Stichting Het Kwartier van Oisterwijk uitgegeven als deel 6 in de Oisterwijkse Historische Reeks. Het boek is onder meer verkrijgbaar via website www.kwartiervanoisterwijk.nl. De prijs van het boek, uitgegeven in full colour en gebonden in een harde kaft is 14,50 euro.